Novosti

Novosti2021-09-07T11:32:38+02:00

Novosti

Registriran je MIZUKI, višenamjenski proizvod odličnih karakteristika: protiv korova, za desikaciju, za odstranjivanje izdanaka u krumpiru, vinogradarstvu, voćarstvu, maslinarstvu i povrćarstvu.

Registriran je MIZUKI, višenamjenski proizvod odličnih karakteristika: protiv korova, za desikaciju, za odstranjivanje izdanaka u krumpiru, vinogradarstvu, voćarstvu, maslinarstvu i povrćarstvu. Odlično suzbijanje širokolisnih korova, uklanjanje izdanaka i desikacija. Suzbija i korove koji su [...]

2502. 2022

Registriran je MIZUKI, višenamjenski proizvod odličnih karakteristika: protiv korova, za desikaciju, za odstranjivanje izdanaka u krumpiru, vinogradarstvu, voćarstvu, maslinarstvu i povrćarstvu.

Registriran je MIZUKI, višenamjenski proizvod odličnih karakteristika: protiv korova, za desikaciju, za odstranjivanje izdanaka u krumpiru, vinogradarstvu, voćarstvu, maslinarstvu i povrćarstvu. Odlično suzbijanje širokolisnih korova, uklanjanje izdanaka i desikacija. Suzbija i korove koji su [...]

Go to Top