Champion WG 50

Preventivni kontaktni fungicid za suzbijanje bolesti u vinogradarstvu, povrćarstvu, voćarstvu i ratarstvu.