Azbany 250 SC

Fungicid namijenjen suzbijanju biljnih bolesti u ratarstvu, krumpiru i na povrću.

Djelatna tvar: azoksistrobin 250 g/L
Formulacija sredstva: koncentrirana suspenzija (SC)
Registracijski broj: UP/I-320-20/20-03/145
Vlasnik registracije: Nufarm GmbH & Co KG
Pakiranje: 1 L

Azoksistrobin je vodeći fungicid u zaštiti bilja sa vrlo širokim spektrom djelovanja u velikom broju kultura. Pored fungicidnog djelovanja ima i vrlo povoljan utjecaj na metabolizam biljaka (obično vidljivo kao intenzivnije zelenilo biljaka) što povoljno utječe na kakvoću i visinu prinosa.

PRIMJENA I DOZA

  • Suzbijanje bolesti u OZIMOJ PŠENICI, JAROM i OZIMOM JEČMU u dozi do 0,8 L/ha
  • Suzbijanje bolesti u ULJANOJ REPICI u dozi do 1 L/ha
  • Suzbijanje koncentrične pjegavosti (Alternaria spp.) u KRUMPIRU u dozi do 0,5 L/ha
  • Suzbijanje bolesti u PAPRICI i PATLIDŽANU u dozi 0,5-1 L/ha
  • Suzbijanje bolesti u ŠPAROGI, GRAHU, GRAHU MAHUNARU, KELJU PUPIČARU, CVJETAČI, ČEŠNJAKU, PORILUKU, LUKU KOZJAKU i MRKVI u dozi 1 L/ha.

STICMAN

Učinkovitost i pouzdanost djelovanja u svim vremenskim uvjetima se povećava dodavanjem 0,1-0,15 L/ha adjuvanta STICMAN:

  • kod potrošnje vode do 300 L/ha: 100 ml/ha
  • kod potrošnje vode više od 300 L/ha: 150 ml/ha