Dicopur Max

Folijarni herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u ratarstvu, voćarstvu, pašnjacima, livadama, aromatičnom bilju i obradivim površinama nakon žetve.

Djelatna tvar: 2,4-D 600 g/L

Formulacija sredstva: koncentrat za otopinu (SL)

Registracijski broj: UP/I-320-20/08-01/215

Vlasnik registracije: Nufarm GmbH & Co KG

Pakiranje: 1 L

SVOJSTVA

DICOPUR MAX sadrži dobro poznatu aktivnu tvar 2-4-D koja ima odlično djelovanje na brojne jednogodišnje širokolisne korove pa i na višegodišnje (npr. slak). Danas je sve više herbicida koji imaju dobro djelovanje na neke korove, posebno višegodišnje, zabranjenih ili upitnih (npr. glifosat), tako da je DICOPUR MAX odličan herbicid na osnovi 2,4-D u brojnim situacijama, posebno kada se ima u vidu da je njegova registracija vrlo široka.

DICOPUR MAX može se primenjivati u ozimoj pšenici, ozimoj tvrdoj pšenici, ozimom ječmu, ozimoj pšenoraži, ozimoj raži, jaroj pšenici, jaroj tvrdoj pšenici, jarom ječmu, kukuruzu, sirku, prosu, na pašnjacima i livadama, u nasadima breskve, marelice i šljive, lavandi i na obradivim površinama nakon žetve.

PRIMJENA

OZIMA ŽITA

  • Do 1,25 L/ha od kraja busanja do drugog koljenca (BBCH 29-32).

JARA ŽITA

Do 0,7 L/ha od kraja busanja do drugog koljenca (BBCH 29-32).

KUKURUZ

  • 1-1,25 L/ha od 2 do 6 listova (BBCH 12-16)

SIRAK

  • Do 1,25 L/ha od 2 do 6 listova (BBCH 12-16).

PROSO i trave roda SETARIA

  • Do 1,2 L/ha od 2 do 6 listova (BBCH 12-16).

PAŠNJACI

  • Do 1,25 L/ha kada su razvijeni višegodišnji širokolisni korovi.

LIVADE

  • Do 1,2 L/ha kada su razvijeni višegodišnji širokolisni korovi.

LAVANDA i LAVANDIN

  • 0,6 L/ha kada su izboji manji od 10 cm

BRESKVA, MARELICA, ŠLJIVA

  • Do 1,25 L/ha u proljeće kada su razvijeni višegodišnji širokolisni korovi (slak, osjak) ili u jesen nakon berbe prskanjem u redove.

OBRADIVE POVRŠINE NAKON ŽETVE

  • Do 1,2 L/ha Nakon primjene za sjetvu/sadnju sljedećih kultura mora proći najmanje: 7 dana za žitarice, 15 dana za kukuruz, 1 mjesec za suncokret i grašak, 2 mjeseca za krumpir i ciklu. Nakon primjene sjetva/sadnja povrtnih kultura i uljane repice nije dozvoljena.

Utrošak vode 200-400 l/ha.