Motivell

Herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova i nekih širokolisnih korova u kukuruzu za zrno i silažu te višegodišnjih uskolisnih korova iz rizoma i iz sjemena.

Djelatna tvar: nikosulfuron 40 g/L
Formulacija sredstva: uljni koncentrat za suspenziju (OD)
Registracijski broj: UP/I-320-20/99-01/46
Vlasnik registracije: ISK Biosciences Europe N.V., Belgija
Pakiranje: 1 L, 500 mL

PRIMJENA I DOZA

MOTIVELL je namijenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i jednogodišnjih širokolisnih korova (npr. svračica, ambrozija, loboda, štir, veliki dvornik, divlja zob, rusomača, kužnjak, mišjakinja, broćika) u kukuruzu u količini 1-1,25 l/ha (100-125 ml na 1.000 m²).

Manja količina se koristi za suzbijanje jednogodišnjih korova u ranijim razvojnim fazama, a veća količina u kasnijim stadijima razvoja sjemenskih višegodišnjih uskolisnih korova. Ako je nicanje korova jednoliko koristi se jednokratno, kad kukuruz ima 3-6 listova, a ako je nicanje korova nejednoliko – produženo, preporuča se razdvojeno prskanje, dva puta po pola količine. Prvi puta primjenjuje se kada je kukuruz 10-15 cm visine, a drugi puta nakon 7-10 dana.

Korovi su najosjetljiviji u stadiju razvoja:

  • divlji sirak iz sjemena kad ima 3-5 listova
  • divlji sirak iz rizoma kad je visine 15-30 cm
  • pirika od 3 lista do 25 cm
  • koštan i muharike od stadija 1 lista do busanja
  • divlje proso i svračica kad imaju 1-3 lista
  • limundžik i loboda od nicanja do stadija dva lista
  • štir i veliki dvornik od nicanja do stadija četiri lista

OGRANIČENJA

Na istoj površini koristi se samo jedanput godišnje. U slučaju duže suše, smanjeno je upijanje aktivne tvari, pa je herbicidni učinak slabiji. Za proširenje djelovanja može se kombinirati s herbicidima koji djeluju na širokolisne korove. Primjena u kukuruzu koji je tretiran organofosfornim zemljišnim insekticidima može izazvati jaku fitotoksičnost. Ne preporučuje se tretiranje pri temperaturama višim od 25°C. Ne koristiti ako su biljke oslabljene od stresa ili jače oštećene od insekata i bolesti.

Na površinama prskanim MOTIVELLOM kao slijedeći usjev može se sijati: ozima pšenica i raž nakon 4 mjeseca, jara pšenica i ječam nakon 8 mjeseci, grah, zob, soja, kukuruz šećerac i kokičar nakon 10 mjeseci i ostali usjevi nakon 12 mjeseci.

Primjenjuje se u količini 200-400 L/ha vode (20-40 L na 1000 m²)

KARENCA: 63 dana za merkantilni kukuruz, 35 dana za silažni kukuruz