Pantera QT

Herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih (travnih) korova u soji, suncokretu, šećernoj repi, krumpiru, nasadima jabuka, vinove loze i uljanoj repici.

Djelatna tvar: kizalofop-p (kizalofop-P–tefuril) 40 g/L
Formulacija sredstva:  koncentrat za emulziju (EC)
Registracijski broj: UP/I-320-20/06-01/65
Vlasnik registracije: UPL Holdings Coöperatief U.A.
Pakiranje: 1 L
 

NAČIN DJELOVANJA:

Djelatna tvar kizalofop-p pripada skupini ariloksifenoksi propionata. Biljka ga usvaja putem lista. Bolji učinci ovog herbicida postižu se u ranijim fazama razvoja jednogodišnjih trava. Za primjene protiv višegodišnjih trava doze treba povećati.

OGRANIČENJA:

Djelotvornost je slabija kod primjene u sušnom periodu, te na korove koji su pod stresom uslijed previsokih ili preniskih temperatura. Bolji rezultati se postižu kod manjeg utroška škropiva po hektaru.

PRIMJENA I DOZA:

Soja, krumpir, šećerna repa

Suzbijanje jednogodišnjih travnih korova primjenom nakon nicanja usjeva i korova:

  • za korovske trave u stadiju 1-3 lista: 0,8-1 L/ha (80-100 ml na 1000 m²)
  • za korovske trave u stadiju 3-5 listova: 1-1,2 L/ha (100-120 ml na 1000 m²)
  • za korovske trave u stadiju većem od 5 listova: 1,2 – 1,5 L/ha (120 -150 ml na 1000 m²)
  • U slučaju zakašnjele primjene djelovanje može biti smanjeno, te se tada sredstvo primjenjuje u količini od 1,5-2 L/ha (150-200 ml na 1000 m²)

Suzbijanje višegodišnjih travnih korova:

  • pirike (Agropyron repens), kada je visine 10-20 cm, u količini 1,75-2,5 L/ha (175-250 ml na 1000 m²)
  • divljeg sirka (Sorghum halepense) iz rizoma primjenom sredstva u količini od 1,5 L/ha (150 ml/1000m² ) kada se korov nalazi u razvojnom stadiju od 3-5 listova
  • zubače (Cynodon dactylon), kada je visine 15-20 cm, u količini 2-3 L/ha (200-300 ml na 1000 m²)

JEDNAKE DOZE VRIJEDE ZA SUZBIJANJE KOROVA U NASADU JABUKE, SUNCOKRETA, ULJANE REPICE I VINOVE LOZE!

KARENCA: 49 dana za vinovu lozu i jabuku; 77 dana za soju, šećernu repu i krumpir; osigurana je dozvoljenim vremenom primjene na suncokretu i uljanoj repici (samo prije cvatnje).