Route

EZ GNOJIVO

Route je vodena otopina dušika i cinkova kompleksa s alkil poliglikozidnim močivom, namijenjeno poticanju rasta žitarica, uljane repice, kukuruza, krumpira, lana, na livadama i u mahunarkama.

Potiče zakorjenjivanje, vitalitet i količinu  uroda.

Sastav: dušik (N) 7 %, cink (Zn) 8,5 %
Formulacija: tekuća suspenzija
Pakiranje: 5 L
Proizvođač: De Sangosse., Francuska

ZAŠTO KORISTITI ROUTE?

  • Lagana i brza primjena
  • Povoljno utječe na biljke u stresnim situacijama
  • Poboljšava rast korijena i omogućava bolje usvajanje hranjiva iz tla
  • Osigurava sigurniju i stabilniju oplodnju biljaka
  • Povećava otpornost na nepovoljne klimatske uvjete (temperatura, vlaga)
  • Poboljšava proces fotosinteze i nakupljanje proteina

PRIPREMA I DOZE

U kukuruzu se primjenjuje u proljeće u fazi 5-7 listova u dozi 1-1,5 L/ha. Kod ozimih kultura u rano proljeće primjenjuje se 1 L/ha, kod jarih kultura primjenu obaviti kad su biljke u fazi 5-7 listova dozom 1 L/ha a kod krumpira u vrijeme prvog prskanja fungicidima protiv plamenjače u dozi 1-1,5 L/ha. Potrošnja vode na ha ca 200 L/ha.

UPORABA

Ječam – primjenom ROUTE folijarnog preparata u rano proljeće stimuliraju se biljke ječma da se oporave i formiraju duboki korijen koji će im u toku vegetacije osigurati mogućnost lakšeg usvajanja hranjiva i vode iz tla. Takve biljke će biti duže zelene i bit će dulji period vegetacije ječma koji kao takav lakše i kvalitetnije formira rod.

Pšenica – proizvodnja pšenice uvjetovana je istim stresovima u polju kao što su navedeni kod ječma. Primjenom ROUTE folijarnog preparata u rano proljeće stimuliraju se biljke pšenice da se oporave i formiraju duboki korijen koji će im u toku vegetacije osigurati mogućnost lakšeg usvajanja hranjiva i vode iz tla.

Takve biljke će biti duže zelene i bit će dulji period vegetacije pšenice koji kao takav lakše i kvalitetnije formira stabilan i dobar rod.

Kukuruz – primjenom ROUTE folijarnog preparata u fazi 5 do 7 lista stimuliraju se biljke kukuruza da lakše prebrode stresove niskih temperatura i da se normalno razvijaju i osiguraju metličanje sa kvalitetnijom oplodnjom do pojave visokih ljetnih  temperatura. Postiže se antistresni učinak u biljkama pa je oplodnja bolja te formiranje klipova na stabljici sigurnije. Bolja je otpornost kukuruza na stresove. Ujedno, kukuruz se dublje ukorjenjuje u tlo i tako osigurava duže iskorištenje vode i hranjiva iz tla ciljem osiguravanja stabilnog i sigurnog roda.

Uljana repica– primjenom ROUTE folijarnog preparata u rano proljeće stimuliraju se biljke uljane repice da lakše svladaju stres od niskih temperatura i da se ubrza retrovegetacija biljaka uljane repice. Poželjno bi bilo prvu prihranu dušičnim gnojivom odraditi 7 dana nakon primjene Routa. Stimuliranjem retrovegetacije dolazi do oporavka stradalih biljaka koje će trebati dušik za rast i razvoj novih listova. Ujedno u rano proljeće biljke formiraju cvjetnu granu sa koje će se dobiti rod. Takva uljana repica prilikom oporavka će razvijati jak i snažan korijen, lakše usvajati hranjiva iz tla te tako osigurati stabilan i siguran rod.

Krumpir – kod gnojidbe krumpira utječe na rast korijena i bolje iskorištavanje hranjivih tvari iz tla, ubrzava cvatnju te utječe na formiranje gomolja i suhe tvari. Također, utječe na formiranje tvrđih gomolja koji se lakše i duže skladište.

KULTURA CILJ PREPORUKA
U svim kulturama Za razdoblja loših uvjeta rasta 4 – 6 l/ha
(pri primjeni s leđnom prskalicom 0,5%-tno)
Primjena hranjivih tvari na sjemenu za bolji razvoj mladica 2 – 4 l/t, za primjenu na sjemenu
Poboljšanje učinkovitosti i podnošljivosti herbicidnih prskanja nakon nicanja, prinos, vitalnost 3 – 6 l/ha uz herbicide nakon nicanja, kod ekstremnih vremenskih uvjeta
Općenito za povrće Za razdoblja loših uvjeta rasta 4 –6 l/ha