Silwet Gold

Originalni organosilikonski okvašivač.

Sastav: polialkilenoksid – heptametiltriksiloksan 84%
Formulacija: vodotopivi koncentrat (SL)
Vlasnik registracije: Momentive Performance Materials GmbH & Co. KG.
Pakiranje: 1 L

Silwet Gold je okvašivač nove generacije. Spada u poznatu organosilikonsku skupinu superokvašivača. Silwet Gold smanjuje površinsku napetost vodenih otopina u mnogo nižim dozama od tradicionalnih odnosno konvencionalnih okvašivača. Kompatibilan je sa svim sredstvima za zaštitu bilja, folijarnim gnojivima i regulatorima rasta biljaka i koristi se u cilju povećavanja njihove učinkovitosti. Silwet Gold djeluje kao veza između čestica pesticida i treirane biljne površine i na taj način osigurava bolju pokrivenost i zaštićenost biljaka i smanjuje potrebne količine vode po jedinici površine. Silwet Gold osigurava brže usvajanje sistemičnih aktivnih tvari u biljno tkivo i čini tretiranje biljaka mnogo sigurnijim i otpornijim na ispiranje kišom. U kombinacijiv s pesticidima, ovo sredstvo je vrlo sigurno za tretirane biljke ali se uvijek preporuča testiranje kompatibilnosti u slučaju kad postoji sumnja na fitotoksičnost koja može nastati pri kombinacijama pesticida, naročito pri tretiranju većih površina.

PREDNOSTI:

  • poboljšava pokrivenost i do 10 puta više u odnosu na druge konvencionalne okvašivače – poboljšava učinkovitost sredstava za zaštitu bilja i gnojiva na način da mnogo lakše i brže prodiru u zelene biljne dijelove
  • smanjuje se količina vode potrebne za tretiranje
  • poboljšava se suzbijanje insekata, uzročnika bolesti i korova, jer pesticid dospijeva i na ona mjesta koja su slabo dostupna (npr. naličje lista)
  • poboljšava prodiranje preparata kroz krošnju/lisnu masu usjeva
  • otporan je na ispiranje padalinama

PRIMJENA:

  • Ratarstvo: 0,1 L/ha uz utrošak vode 150-250 L/ha
  • Vinogradarstvo, voćarstvo: 0,025-0,05% uz utrošak vode 250-500 L/ha
  • Povrće, ukrasno bilje: 0,01-0,1% uz utrošak vode 250-500 L/ha

KARENCA: pridržavati se karence onog sredstva kojem se Silwet Gold dodaje.