Zamir

Kombinirani fungicid za folijarno suzbijanje biljnih bolesti pšenice i ječma.

Djelatna tvar:   tebukonazol 133 g/L, prokloraz 267 g/L
Formulacija sredstva: koncentrat za emulziju (EC)
Registracijski broj: UP/I-320-20/06-01/266
Vlasnik registracije: Nufarm GmbH & Co KG
Pakiranje: 1L, 5 L

SVOJSTVA

ZAMIR je kombinacija dvije poznate kompatibilne aktivne tvari koje se idealno dopunjuju u pogledu spektra i učinkovitosti. Tebukonazol je poznati fungicid odličnog djelovanja na hrđe i fuzarioze, dok je prokloraz specifičan triazol koji smanjuje opasnost od rezistentnosti, dopunjuje učinkovitost tebukonazola na hrđe i fuzarioze i odlično djeluje na septorioze, uključujući sojeve koji su već otporni na većinu triazola.

ZAMIR je vrlo fleksibilan fungicid što se tiče vremena primjene a njegova učinkovitost je pouzdana u raznolikim uvjetima obzirom na vremenske prilike i vrste i sorte žitarica. Omjer cijene i djelovanja odlično se uklapa u zahtjeve ekonomike proizvodnje žitarica u Hrvatskoj.

PREPORUKA

ZAMIR se može koristiti kako za rana prskanja (npr. protiv hrđa) tako i za kasnija prskanja protiv septorioza i fuzarioza.

DOZA: Pšenica i ječam: 1,2 l/ha.

KARENCA: Pšenica i ječam: 35 dana.

DODAVANJE STICMANA

DOZA: 100 mL/ha u ca 300 L vode/ha.

Omogućuje najjače ljepljenje na list. Time se na listu zadržava maksimalna moguća količina SZB, produžuje se njegovo djelovanje, povećava učinkovitost, omgući se dobro djelovanje u kišovitim uvjetima. Sa 10-20% manjim dozama fungicida djelovanje je u prosjeku najmanje isto kao bez dodavanja STICMAN-a.

STICMAN je odličan adjuvant za kontaktne i lokosistemične fungicide kao i za sistemike, što je posebno slučaj kod biljaka gdje se depozit teško zadržava (npr. monokotiledone biljke kao što su žitarice pa i dikotiledone biljke sa „skliskom” lisnom površinom”).

STICMAN je preporuka broj 1 u EU za dodavanje fungicidima za suzbijanje fuzarioza klasa pšenice.