Sumialfa 5 FL

Insekticid namijenjen za suzbijanje štetnih insekata u voćarstvu, vinogradarstvu, povrćarstvu i ratarstvu.