Zamir

Fungicid namijenjen suzbijanju biljnih bolesti u ratarstvu i povrćarstvu.