Alcoban

Kontaktni fungicid namijenjen suzbijanju krastavosti na jabuci i krušci.

Djelatna tvar: ditianon 700 g/kg
Formulacija: vododispergirajuće granule (WG)
Registracija: UP/I-320-20/20-03/21
Proizvođač: GLOBACHEM NV
Pakiranje: 1 kg, 5 kg

 

Krastavost je najvažnija bolest jabuke. Bolest uglavnom oštećuje lišće i plodove. Krastavost se u našim nasadima pojavljuje svake godine, ali više problema stvara posebno u godinama s hladnijim i vlažnijim proljećem. Folijarne infekcije uzrokuju propadanje lisnog tkiva. Posljedice teških zaraza mogu se odraziti u smanjenom prirastu i urodu u narednim godinama. Zaraze plodova uzrokuju izobličenje i lošiju kvalitetu i sposobnost skladištenja plodova.

 

SVOJSTVA

ALCOBAN je kontaktni fungicid s preventivnim i djelomično kurativnim djelovanjem. Registrirana uporaba u Hrvatskoj: suzbijanje krastavosti jabuke (Venturia inaequalis) i kruške (Venturia pyrina).

Ditianon je danas najzastupljenija djelatna tvar u programima zaštite od krastavosti jabuke i kruške. Ditianon pripada kemijskoj skupini kinona i ima nespecifično djelovanje (‘multisite’). Unatoč opsežnoj uporabi, nije utvrđena otpornost krastavosti na ditianon. Ditianon djeluje na mnoge gljivične enzime reagirajući s njihovim tiolnim skupinama, čime ometa stanično disanje. Ditianon sprječava klijanje spora i rast micelija klične cijevi.

 

PRIMJENA

ALCOBAN se preventivno koristi na jabukama i kruškama za suzbijanje krastavosti jabuke (Venturia inaequalis) i kruške (Venturia pyrina).

 • Doza: 0,5 kg/ha, od razvojne faze BBCH 53 do faze BBCH 77, ali u skladu s propisanom karencom najkasnije do 42 dana prije berbe.
 • ALCOBAN se može koristiti najviše 6 puta u jednoj sezoni.

 

PREDNOSTI

 • Izvrsna zaštita lišća i plodova jabuka i krušaka od krastavosti.
 • Visokokvalitetna formulacija ditianona.
 • ‘Multisite’ fungicid, nema rizika od razvoja rezistencije na bolesti.
 • Fleksibilna uporaba, dugo razdoblje kada se ALCOBAN može koristiti.
 • Potpuna selektivnost za jabuke i kruške.
 • Ključni fungicid u integriranim programima zaštite.

 

STICMAN

Učinkovitost, a posebno pouzdanost u svim vremenskim uvjetima, povećava se dodavanjem okvašivača STICMAN:

 • Kod potrošnje vode do 300 L/ha dodati 0,15 L/ha
 • Kod potrošnje vode 300-500 L/ha dodati 0,25 L/ha
 • Kod potrošnje vode 500-750 L/ha dodati 0,35 L/ha
 • Kod potrošnje vode više od 750 L/ha dodati 0,4-0,5 L/ha