Azospeed

EZ GNOJIVO
Otopina dušičnog gnojiva s urea formaldehidom

Sastav: 23,1% ukupni dušik (300 g/L)
è 15,4% dušik iz uree
è 7,7% dušik iz urea formaldehida
2,5% vodena otopina magnezij oksida (MgO) (33 g/L)
5,2% vodena otopina sumpor trioksida (SO3) (67 g/L)
Formulacija:  vodotopivi koncentrat (SL)
Pakiranje: 10 L
Proizvođač: AGRO-NUTRITION SAS., Francuska

AZOSPEED je specijalna formulacija za folijarnu prehranu biljaka sa dušikom. Agronutrition je razvio formulaciju koja sadrži dušik u dva oblika što osigurava puno bolju apsorbciju dušika u usporedbi s jednostavnim gnojivima samo na osnovi uree. Biljke prvo usvajaju dušik u obliku uree è brza ishrana. Dušik u obliku uree formaldehida funkcionira kao adjuvant. Čvrsto se veže na list i postepeno se usvaja od strane biljaka è ishrana na duži rok (do nekoliko tjedana). Izrazito poboljšava djelovanje folijarnih herbicida na korove. Dodatak magnezija i sumpora, koji bitno utječu na fotosintezu, sintezu bjelančevina i ugljikohidrata te na enzimatsku aktivnost biljaka, optimizira ujednačenost, kvalitetu i visinu prinosa.

PRIMJENA

Izbjegavati prskanje pri jakoj sunčevoj svjetlosti i/ili vrlo visokim temperaturama. Ako je moguće, tretirati u večernjim ili ranim jutarnjim satima pogotovo ako dnevna temperatura prelazi 28°C. Vrlo mladi listovi i usjevi pod stresom mogu biti osjetljiviji na opržotine. U ovim okolnostima treba primijeniti niže doze, a interval između aplikacija se smanjuje u skladu s tim.

Usjev Doza Voda (l/ha) Vrijeme primjene
Žitarice 5-10 L/ha 100L min Od otvaranja lista zastavice do cvatnje
Kukuruz 10-20 L/ha 100-200L Od 4-6 listova i 10-15 dana kasnije ako je potrebno
Krumpir 10-20 l/ha 200L Prije inicijacije gomolja i na početku cvatnje
Cikla 10-20 l/ha 100L min Od 4-6 listova i mjesec dana kasnije ako je potrebno
Suncokret 10-15 L/ha 100L min Od 5-6 para listova do pojave cvata
Soja 10-15 L/ha 100L min 1-2 aplikacije od 2-3 lista do početka cvatnje
Šećerna i stočna repa 10-20 l/ha 100L min Od 4-6 listova i mjesec dana kasnije ako je potrebno
Kupusnjače 15-20 L/ha 100L min Od 4-8 listova, na početku izduženja stabljike (C1)
i na kraju faze pojavljivanja cvata (D2)
Vinova loza 5-10L/ha 200L Prihrana – 2 primjene od faze razvijenih listova do odvajanja cvjetnih pupoljaka (prije cvjetanja)
20 L/ha 200L  Poboljšanje količine dušika u moštu – 2 aplikacije kod omekšavanja bobica s intervalom od 15 dana
5-10L/ha 200L Nakon berbe: 1 aplikacija nakon berbe i prije početka padanja listova
Voćni nasadi 5-10 L/ha 500L Prihrana – 1 aplikacija prije cvatnje i/ili 1 primjena od faze opadanja latica
5-10 L/ha 500L Nakon berbe: 1 aplikacija nakon berbe i prije početka padanja listova

PREDNOSTI

  • Inovativno dušično gnojivo sasvim novog sastava
  • „Usporeni” oblik dušika čvrsto se veže na biljku, zbog čega je manja opasnost od ožegotina, a s druge strane bolja translokacija i usvajanje i izrazito poboljšanje djelovanja folijarnih herbicida
  • Specijalna formulacija sa sporo raspoloživim dušikom na listu dosta duže od svih konvencionalnih urea gnojiva ostaje u tekućoj fazi i tako ne kristalizira kao druga dušićna folijarna gnojiva
  • Može se miješati sa svim sredstvima za zaštitu bilja