Beloukha

Herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih i dvogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u vinovoj lozi, odstranjivanju suvišnih mladica vinove loze te za desikaciju cime krumpira.

Djelatna tvar: pelargonična kiselina 680 g/l
Formulacija sredstva: koncentrat za emulziju (EC)
Registracijski broj: UP/I-320-20/17-03/242
Vlasnik registracije: Belchim Crop Protection N.V./S.A.
Pakiranje: 10 L

PELARGONIČNA KISELINA

Pelargonična kiselina je porijeklom iz prirodnog izvora, biljke Pelargonium graveolens koja je sastavni dio ishrane brojnih sisavaca i ptica. U zadnje vrijeme javnost je bila upoznata pogotovo s problematikom ekotoksikologije djelatne tvari glifosat koja je najšire korištena herbicidna djelatna tvar u svijetu. Pelargonična kiselina djelatna je tvar koja može zadovoljiti vrlo visoke ekotoksikološke standarde uz dobru biološku učinkovitost. Pelargonična kiselina u tlu se vrlo brzo razgrađuje u ugljični dioksid i vodu i ne ostavlja metabolite niti rezidue. Svojstva pelargonične kiseline odlično odgovaraju najoštrijim mjerilima za zaštitu okoliša. Time se ostvaruje mogućnost uklapanja pelargonične kiseline u biocidne programe ekološki povoljne zaštite bilja i ekološki povoljne nepoljoprivredne uporabe kontrole vegetacije.

NAČIN DJELOVANJA

Pelargonična kiselina na biljke djeluje isključivo kontaktno. Uništava stanične membrane biljne epiderme što uzrokuje vrlo brzu dehidraciju tkiva. Djelovanje proizvoda je vrlo brzo i vidljivo unutar 2 sata nakon primjene. Nema sistemičnih svojstava, stoga ne uništava korijenov sustav, a najbolja učinkovitost postiže se prskanjem mladih korova.

GLAVNI ZAHTJEVI ZA UČINKOVITO DJELOVANJE

DOZIRANJE. Ovisi o primjeni (npr. suzbijanje korova ili izbojaka, desikacija,…), a maksimalna doze je 16 L/ha. Koncentracija može biti od većeg značaja od utroška pripravka po jedinici površine. Minimalna prihvatljiva koncentracija je najčešće 8%.

FAZE KOROVA, IZBOJAKA. Za vrijeme prskanja korovi trebaju biti mladi i veličine ≤ 10-12 cm, korovske biljke u rozetama ≤ Ø 6-8 cm, a izbojci sa 4-6 listova,  neodrvenjeni i veličine do 15 cm.

VRIJEME. Ciljana učinkovitost zahtjeva sunčano do malo oblačno vrijeme i temperature najmanje 15°C. Pelargonična kiselina djeluje isključivo kontaktno pa je uslijed toga za postizanje dobre pokrovnosti vrlo važno da je u vrijeme prskanja lišće suho do samo malo vlažno, a kiša da ne padne do oko 4 sata iza prskanja.

KVALITETA PRSKANJA. Isključivo kontaktno djelovanje traži vrlo dobru kvalitetu prskanja. Cilj je postići 100% prekrivanje površine ciljanih zelenih dijelova. Preporuča se tlak 2-3 bara, kapljice veličine 250 – 300 µm, a brzina kretanja ≤ 5 km/h. Sapnice lepezaste 80-110°,  a mogu se koristiti i konusne.

PRIMJENA

VINOVA LOZA – jednogodišnji i dvogodišnji uskolisni i širokolisni korovi

Doza za neto poprskanu površinu do 16 L/ha uz utrošak vode 200 – 250 L/ha.. Vinograd se prska u redovima, pa je stvarna doza po površini vinograda približno 1/3 registrirane doze. BELOUKHA može se koristiti sama kao zamjena za kontaktna sredstva kao što su glufosinat, dikvat ili u programu u kombinaciji sa mehaničkim suzbijanjem korova ili u kombinaciji sa drugim herbicidima (npr. flazasulfuron, glifosat, piraflufen…).

Tretirati u proljeće odmah s novim porastom korova, u stadijima razvoja korova od 4 do najviše 6 listova (do 10 cm visine) ili u stadiju rozete od najviše 4 cm.

Smije se koristiti najviše 2 puta godišnje na istoj površini.

VINOVA LOZA – suzbijanje izdanaka/izbojaka

Koristi se u suzbijanju izboja (mladica) na vinovoj lozi u količini 6-8 L/ha odnosno 35 to 40 L/km (aplikacija u redove!). Najviša dozvoljena doza po je 16 L/ha) uz utrošak vode 150 – 200 L/ha.

Tretirati izboje do 15 cm dužine, a najkasnije prije odrvenjavanja osnove izboja. Prskati obostrano u smjeru rasta izboja. Tretirati samo mladice. Poželjno je koristiti štitnik kako bi se izbjeglo zanošenje škropiva na druge dijelove vinove loze.

Smije se koristiti najviše 3 puta godišnje na istoj površini.

KRUMPIR – desikacija

Koristi se za uklanjanje cime krumpira (desikacija). Doza: 16L/ha u 150 do 200 l vode/ha popreko ili 6-8 l/ha u redovi (po vrhovima grebena). Prskanje najkasnije 14 dana prije iskapanja. 1 prskanje u sezoni.

Najbolji rezultati prskanjem 1-5 dana nakon mehaničkog odstranjivanja cime: tretiranj preostalih stabljika visine od 15 do 20 cm:

  • djelatna tvar lakše prodire u lisnu masu.

Desikacija omogućuje:

  • olakšano strojno iskapanje
  • čvršću pokožicu gomolja
  • manje zaraza gomolja sa plamenjačom

INDUSTRIJSKA PODRUČJA, NEPOLJOPRIVREDNE POVRŠINE, ŽELJEZNICE, AUTOCESTE, CESTE – jednogodišnji korovi, alge, mahovine

Doza: do 16 L/ha. Dozvoljene su najviše dvije primjene godišnje uz najmanji razmak između primjena od 14 dana.

Zbog zaštite podzemnih voda ne upotrebljavati sredstvo BELOUKHA od listopada do ožujka na industrijskim područjima, nepoljoprivrednim površinama, cestama, autocestama i željezničkim prugama.

Zbog zaštite vodenih organizama ne upotrebljavati na nepropusnim površinama kao što su asfalt, beton i druge površine na kojima postoji velika mogućnost površinskog ispiranja.