Boractiv

EZ GNOJIVO

Smjesa mikrohraniva bora i molibdena.

Sastav: bor (B) topljiv u vodi 80 g/L
molibden (Mo) topljiv u vodi 1 g/L
dušik (N) 60 g/L
magnezij oksid (MgO) 28 g/L
sumporni anhidrid (SO3) 55 g/L
Formulacija: vodotopivi koncentrat (SL)
Pakiranje: 10 L
Proizvođač: AGRO-NUTRITION SAS., Francuska

BORACTIV je kompleksno gnojivo na osnovi bora, molibdena i magnezija. Sastav formulacije je cjelovito uravntežen posebno ciljano za kulture iz porodice krstašica i za repe (šećerna, stočna).
BORACTIV odlučujuće utječe na rast i cvatnju uljane repice što garantira bitno povećanje uroda. BORACTIV se sastoji od najčišćih hranjivih elemenata koju su u potpunosti topivi.
BORACTIV sadrži organski dušik.

Dozvoljeno za organsku poljprivredu u skladu sa EZ regulativom 834/2007

PRIMJENA

Napuniti spremnik za prskanje s pola potrebne količine vode i započeti miješanje. Dodati potrebnu količinu gnojiva BORACTIV i zatim dodati ostatak vode, uz stalno miješanje. Kada se kombinira s drugim komponentama u spremniku, uvijek dodati ovaj proizvod na kraju. Nastaviti miješati za vrijeme tretiranja i eventualnog stajanja u polju.

Usjev Doza maks.
konc.
Vrijeme primjene
Šećerna repa 3-4 L/ha 3% 2 aplikacije tijekom početnog razdoblja i na dobro razvijenim usjevima
Suncokret 3 L/ha 3% 2 aplikacije od 5 pari listova do pred cvatnju
Kupusnjače 3 L/ha 3% 1-2 aplikacije od 2-3 lista do početka cvatnje
Uljana repica 3 L/ha 3% 1-2 aplikacije od 2-3 lista do početka cvatnje
Soja 3 L/ha 3% 1-2 aplikacije od 2-3 lista do početka cvatnje
Vinova loza 2,5 l/ha 1,5% 3 aplikacije prije cvatnje i 1 aplikacija nakon cvatnje
Voćni nasadi 2,5 L/ha 1,5% 3 aplikacije prije cvatnje i 1 aplikacija nakon cvatnje
Ostali usjevi 3 L/ha 1,5% 1-2 aplikacije u intervalu od 10 do 14 dana na dobro razvijenim usjevima

PREDNOSTI

  • Jedinstvena formulacija koja pruža maksimalno usvajanje preko lista bez rizika za fitotoksičnost
  • Biljke apsorbiraju BORACTIV najkasnije nakon 6 sati
  • BORACTIV sadrži visoko kvalitetne sirovine koje prolaze rigorozne proizvodne kontrole kakvoće
  • Stimuliranje rasta, razvoja i vitalnosti biljaka
  • Odlično usvajanje hranjiva preko lista, daleko bolje od usvajanja preko tla (posebno karbonatno ili lako/pjeskovito tlo)
  • Lako rukovanje (tekućina, vrlo lako topivo)
  • Prilagodljivost: kompatibilnost sa SZB (manji broj prohoda)
  • Ekonomičnost: povećanje uroda
  • Dozvoljena uporaba u organskoj proizvodnji