Chikara 25 WG

Kontaktno-sistemični herbicid (iz skupine sulfonilurea herbicida) za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova u vinovoj lozi, agrumima, maslini, na željeznicama, javnim površinama i ugaru..

Djelatna tvar: flazasulfuron 250 g/kg
Formulacija: vododispergirajuće granule (WG)
Registracija: UP/I-320-20/06-01/235
Proizvođač: ISK Biosciences Europe N.V.
Pakiranje: 50 g, 200 g

 

Flazasulfuron je herbicid koji primarno djeluje na vrlo širok spektar korova u fazi nicanja a ima i folijarno djelovanje na neke korove u ranijim razvojnim fazama. Biljke ga usvajaju i preko korijena i preko lista. Flazasulfuron ima vrlo povoljna ekotoksikološka svojstva, jako malo je otrovan za ljude i druge organizme. Flazasulfuron je herbicid izuzetno dugog djelovanja.

 

OPĆE PREPORUKE

U jesen

 • Prskanje nakon opadanja lišća
 • CHIKARA najbolje djeluje kada nema izniklih korova odnosno kada tek počinju nicati.
 • Biološki je aktivna 5-8 mjeseci
 • Prskanje obaviti na čistom tlu da CHIKARA uđe u tlo.

U proljeće i naknadna prskanja u sezoni

 • Prskati što ranije dok još nema izniklih korova, odnosno kada tek počinju nicati.
 • CHIKARA zadovoljavajuće djeluje na iznikle korove najviše do visine 10 cm.
 • Ako su korovi već iznikli u vrijeme inicijalnog prskanja sa CHIKAROM obavezno kombinirati odgovarajućim pripravcima preporučenim po kulturama.
 • Prema potrebama obaviti korekcijska prskanja u sezoni.
 • Koristi se u nasadima viših uzgojnih oblika starijim od četiri godine u količini od 120-200 g/ha tretirane površine.
 • Kao partnere CHIKARI u programu Certis Belchim primarno preporučuje: PLEDGE, MIZUKI, BELOUKHU, DEVRINOL, folijarne graminicide i glifosat.
 • Preporuke za doze u nasadima prikazane su u dozama za neto poprskane površine. Obično se prska u redove 1/4 do 1/3 od ukupne površine. Shodno tome je stvarno utrošena doza za odgovarajuću učinkovitost na hektar nasada 1/4 do 1/3 registrirane doze!

PRIMJENA

VINOVA LOZA – VINEPRO programi

CHIKARA + PLEDGE
Osnovno prskanje rano u proljeće prije nicanja korova:

 • CHIKARA 120 g/ha + PLEDGE 600 g/ha
 • Maksimalna dužina djelovanja i izuzetno širok spektar djelovanja!
 • Korekcija prema potrebi glifosatom kasnije u sezoni.

CHIKARA + MIZUKI
MIZUKI je kontaktni folijarni herbicid, sa CHIKAROM se koristi u proljeće kada su korovi već nikli:

 • CHIKARA 150-200 g/ha + MIZUKI 1-2 L/ha
  (dodavanjem adjuvanta STICMAN omogućuje se bolja pokrovnost i lijepljenje MIZUKI-ja – kod utroška vode do 300 L/ha: 100 mL/ha, kod utroška vode >300 L/ha: 150 mL/ha)
 • Izuzetno djelovanje i preko korijena i folijarno!
 • Korekcija prema potrebi glifosatom kasnije u sezoni.

CHIKARA + BELOUKHA
BELOUKHA je kontaktni folijarni herbicid, sa CHIKAROM se koristi u proljeće kada su korovi već nikli:

 • CHIKARA 150-200 g/ha + BELOUKHA 16 L/ha
  (dodavanjem adjuvanta STICMAN omogućuje se bolja pokrovnost i lijepljenje BELOUKHE – kod utroška vode do 300 L/ha: 100 mL/ha, kod utroška vode >300 L/ha: 150 mL/ha)
 • Odlično djelovanje preko korjena i dopunsko folijarno djelovanje. BELOUKHA ima izuzetno povoljna ekološka svojstva, ne ostavlja nikakvih metabolita i rezidua.
 • Korekcija prema potrebi glifosatom kasnije u sezoni.

MASLINA, AGRUMI

CHIKARA + MIZUKI (samo u maslini)
Prskanje u proljeće kada su korovi već nikli:

 • CHIKARA 160 g/ha + MIZUKI 1-2 L/ha
  (dodavanjem adjuvanta STICMAN omogućuje se bolja pokrovnost i lijepljenje MIZUKI-ja)
 • Korekcija prema potrebi glifosatom kasnije u sezoni.

CHIKARA + BELOUKHA
Prskanje u proljeće kada su korovi već nikli:

 • CHIKARA 160 g/ha + BELOUKHA 16 L/ha
  (dodavanjem adjuvanta STICMAN omogućuje se bolja pokrovnost i lijepljenje BELOUKHE)
 • Korekcija prema potrebi glifosatom kasnije u sezoni.

ŽELJEZNICE, JAVNE POVRŠINE, UGAR

 • 200 g/ha uz utrošak 200-400 l vode/ha kada su korovivisoki najviše 10-20 cm.
 • Za proširenje spektra suzbijanja koristiti glifosat i/ili druge herbicidie registrirane za tu namjenu ovisno od prisutnih korova.