Clematis

Selektivni herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i jednogodišnjih širokolisnih korova u ozimoj uljanoj repici, krumpiru, soji, duhanu, mrkvi, grašku te jarom bobu.

Djelatna tvar: klomazon 360 g/l
Formulacija sredstva: inkapsulirana suspenzija (CS)
Registracijski broj: UP/I-320-20/17-03/84
Vlasnik registracije: ALBAUGH EUROPE SARL
Pakiranje: 1 L

SVOJSTVA

 • Klomazon pripada skupini izoksazolidinona.
 • Klomazon inhibira biosintezu prekursora klorofila i karotenoida što dovodi do promjene boje zelenih dijelova korova.
 • Prodire u biljku kroz korijenje, osjetljivi korovi niču, ali zbog nedostatka fotosintetskih pigmenata nakon nekoliko dana propadaju.
 • Obično se ne koristi sam, izvrstan je sinergistički partner s drugim herbicidima.
 • Povećava učinkovitost partnera i ima vrlo dobar učinak na neke specifične korove (npr. priljepača).
 • Inkapsulirana formulacija omogućuje postupno otpuštanje aktivne tvari, što rezultira produljenim djelovanjem i poboljšanom selektivnošću.
 • Smatra se jednim od najotpornijih herbicida za sušne uvjete.

 

PRIMJENA

Krumpir

CLEMATIS je odličan partner herbicidu PROMAN:

 • PROMAN 2,5-3 L/ha + CLEMATIS 0,2-0,25 L/ha
 • Niže doze na lakšim tipovima tla, više na teškim tlima
 • Prskanje prije nicanja krumpira

Soja

CLEMATIS je odličan partner herbicidu PROMAN:

 • Registrirana doza 0,3-0,4 L/ha. U kombinaciji sa drugim herbicidima (npr. PROMAN) doza može biti manja.
 • PROMAN 1,5-3 L/ha + CLEMATIS 0,2-0,25 L/ha
 • Niže doze na lakšim tipovima tla, više na teškim tlima
 • Prskanje prije nicanja soje

Uljana repica

CLEMATIS je odličan partner herbicidu RAPSAN:

 • RAPSAN 500 SC 1,25-1,5 L/ha + CLOMATE 0,25-0,33 L/ha.
 • Niže doze na lakšim tipovima tla, više na teškim tlima.
 • Prskanje prije nicanja uljane repice.

Duhan

 • Doza: 0,4-0,5 L/ha.
 • Clematis sadrži aktivnu tvar klomazon koja je ključna u suzbijanju korova u duhanu.
 • Klomazon je iznimno selektivan za duhan, stoga se može koristiti u velikim dozama u usporedbi sa drugim kulturama. Time je učinkovitost na korovsku floru odlična.
 • Prskanje prije presađivanja ili odmah nakon presađivanja

Mrkva, grah, grašak, bob

 • Doza: 0,25 L/ha.
 • Prskanje nakon sjetve prije nicanja.
 • Kombinirati sa drugim registriranim herbicidima (npr. na osnovi pendimetalina, S-metolaklora…)

 

PREDNOSTI

 • Odličan sinergistički partner (dopunjuje i povećava učinkovitost partnera).
 • PROMAN i CLEMATIS su idelna kombinacija u zaštiti krumpira.
 • Odlično djelovanje na neke ključne korove (npr. priljepača – Galium aparine).
 • Inkapsulirana (CS) formulacija omogućava polako otpuštanje aktivne tvari, a time produženo djelovanje i bolju selektivnost.
 • Smatra se jednim od najotpornijih herbicida za sušne uvjete.