Flurostar 200

Herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u žitaricama, kukuruzu i na travnjacima.

Djelatna tvar: fluroksipir 200 g/L
Formulacija sredstva: koncentrat za emulziju (EC)
Registracijski broj: UP/I-320-20/18-03/182
Vlasnik registracije: GLOBACHEM N.V.
Pakiranje: 1 L

PRIMJENA I DOZA
OZIMA PŠENICA I JEČAM

 • Do 1L/ha od stadija 2 lista do otvaranja rukavca zastavice (BBCH 12-47).

JARA PŠENICA I JEČAM

 • do 0,75 L/ha od stadija 2 lista do izduživanja rukavca zastavice (BBCH 12-41).

OZIMI ZOB, RAŽ, TVRDA PŠENICA I PŠENORAŽ

 • Do 1 l/ha od stadija 2 lista do vidljivog drugog koljenca (BBCH 12-32).

JARA ZOB

 • Do 0,75 L/ha od stadija 2 lista do vidljivog drugog koljenca (BBCH 12-32).

Žitarice: kombiniranje sa drugim herbicidima

U žitaricama cjelokupni spektar širokolisnih korova proširi se sa drugim herbicidima pogotovo iz skupine sulfonilureja (npr. metsulfuron, tribenuron):

 • doza FLUROSTAR-a je u takvim kombinacijama 0,4-0,6 l/ha (više doze ako je glavni korov priljepača) a doza sulfonilureja pripravaka je pola do dve trećine registrirane doze.

SILAŽNI KUKURUZ

 • Doziranje:
  Do 1,0 L/ha uz utrošak vode 200-300 L/ha.Primjenjuje se nakon nicanja usjeva od stadija razvoja 3 lista do stadija razvoja 6 listova (BBCH 13-16). Ima dobro djelovanje i na višegodišnje širokolisne korove. FLUROSTAR je u sporedbi sa pripravcima na osnovi dikambe selektivniji za kukuruz i ekološki prihvatljiviji.

TRAVNJACI

U uspostavljenim travnjacima do 2 l/ha uz utrošak vode od 200-400 l/ha. Primjenjuje se kada trave

imaju barem 3 potpuno razvijena lista, u proljeće ili na jesen.

Optimalna učinkovitost na kovrčavu kiselicu (Rumex crispus) i tupolisnu kiselicu (Rumex obtusifolius) postiže se u proljeće, kada se nalaze u stadiju rozete te su visine 15-20 cm. Ako se sredstvo primjenjuje na korove u kasnijim stadijima razvoja, postoji mogućnost da će slijedeće sezone biti potrebno ponoviti primjenu. Nakon košnje travnjaka potrebno je pričekati 2 do 3 tjedna prije primjene sredstva, kako bi se omogućio ponovni porast. U novozasijanim travnjacima sredstvo se primjenjuje u količini od 0,75 l/ha uz utrošak vode od 200-400 l/ha.

PREDNOSTI

 • Najbolji herbicid u žitaricama za suzbijanje priljepače (Galium aparine).
 • Vrlo je selektivan za žitarice pa se može koristiti sve do zastavičara.
 • Izvrstan partner drugim herbicidima (posebno su biološki i ekonomski racionalne kombinacije sa sulfonilureja herbicidima).
 • Odličan je partner drugim herbicidima u žitaricama za suzbijanje širokolisnih korova te kada se kasni sa prskanjem.
 • U kukuruzu odlikuje ga dobra selektivnost, ekološka prihvatljivost i djelovanje na višegodišnje korove.
 • Herbicid odličnog djelovanja na ključne opasne korove na travnjacima.
 • Ima vrlo interesantan spektar djelovanja uključujući i vrlo dobro djelovanje na neke opasne korove (Adonis aestivalis, Artemisia vulgaris, Brassica spp., Capsella bursa-pastoris, Cardamine pratensis, Centaurea cyannus, Chenopodium album, Cirsium arvense, Convolvulus arvensis, Equisetum arvense, Erigeron canadensis, Fumaria officinalis, Galium aparine, Galeopsis ladanum, Galinsoga parviflora, Lathyrus pratensis, Lamium ssp., Lepidium draba, Matricaria spp., Melilotus officinalis, Myosotis arvensis, Papaver rhoeas, Polygonum aviculare, Plantago media, Ranunculus acer, Ranunculus arvensis, Raphanus raphanistrum, Rumex crispus, Rumex obtusifolius, Rubus spp., Senecio vulgaris, Sinapis arvensis, Solanum nigrum, Sonchus asper, Sonchus oleraceus, Stellaria media, Thlaspi arvense, Urtica urens, Veronica spp., Vicia spp., Xanthium spinosum).