Jura EC

Herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i jednogodišnjih širokolisnih korova u ozimoj pšenici, ozimom ječmu, raži i tritikalu.

Djelatna tvar: prosulfokarb 667 g/l, diflufenikan 14 g/l
Formulacija sredstva: koncentrat za emulziju (EC)
Registracijski broj: UP/I-320-20/18-03/68
Vlasnik registracije: GLOBACHEM N.V.
Pakiranje: 1 L, 5 L, 10 L

SVOJSTVA
JURA EC je kombinirani herbicid na bazi dvije aktivne tvari širokog spektra djelovanja koje pokrivaju gotovo sve značajne jednogodišnje korove u ozimim žitaricama u Hrvatskoj.

JURA EC se koristi u jesen ili rano u proljeće (u vrijeme kada nema drugih agrotehničkih radova) kada usjev još nije u fazi busanja. Jednim prskanjem se pouzdano rješava cijeli spektar jednogodišnjih korova kao što su: priljepača (Galium aparine), kamilica (Matricaria chamomilla), mišjakinja (Stellaria media), čestoslavice (Veronica spp.), mrtva kopriva (Lamium spp.), maćuhice (Viola spp.), samonikla repica, obična slakoperka (Apera spica-venti) idr..

PRIMJENA
JURA EC se može koristiti u ozimoj pšenici, ozimom ječmu, raži i tritikalu..

 

VRIJEME PRIMJENE: u vrijeme kada se pojavi prvi list žita pa do punog razvijenog trećeg lista (BBCH 10-13), svakako ne nakon početka busanja.

 

DOZIRANJE: 3- 4 l/ha.

Manje doze na lakšim tlima sa malo organske tvari, veće doze na srednje teškim i teškim tlima Sjeme mora biti dobro pokriveno, jer u slučaju kad pripravak padne direktno na sjeme može dovesti do njegovog propadanja.