Jura EC

Herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i jednogodišnjih širokolisnih korova u ozimoj pšenici, ozimom ječmu, raži i pšenoraži.

Djelatna tvar: prosulfokarb 667 g/L, diflufenikan 14 g/L
Formulacija: koncentrat za emulziju (EC)
Registracija: UP/I-320-20/18-03/68
Proizvođač: GLOBACHEM N.V.
Pakiranje: 1 L, 5 L, 10 L

 

SVOJSTVA

JURA EC je kombinirani herbicid na bazi dvije aktivne tvari širokog spektra djelovanja koje pokrivaju gotovo sve značajne jednogodišnje korove u ozimim žitaricama u Hrvatskoj.

JURA EC se koristi u jesen ili rano u proljeće (u vrijeme kada nema drugih agrotehničkih radova), najkasnije do kraja busanja.

Jednim prskanjem se pouzdano rješava cijeli spektar jednogodišnjih korova kao što su: priljepača (Galium aparine), kamilica (Matricaria chamomilla), mišjakinja (Stellaria media), čestoslavice (Veronica spp.), mrtva kopriva (Lamium spp.), maćuhice (Viola spp.), samonikla repica, obična slakoperka (Apera spica-venti), mišji repak (Alopecurus myosuroides) i dr..

 

PRIMJENA

JURA EC se može koristiti u ozimoj pšenici, ozimom ječmu, raži i pšenoraži.

JURA EC se koristi u jesen ili rano u proljeće (olakšana organizacija rada u vrijeme kada nema drugih agrotehničkih radova), idealno vrijeme primjene kada se pojavi puno razvijeni prvi list žita pa do punog razvijenog trećeg lista (BBCH 10-13). Primjeniti svakako do kraja busanja.Ne prskati prije nicanja!

DOZIRANJE: 3- 4 L/ha.

Manje doze na lakšim tlima sa malo organske tvari,veće doze na srednje teškim i teškim tlima

Sjeme mora biti dobro pokriveno, jer u slučaju da pripravak padne direktno na sjeme može dovesti do njegovog propadanja!

Izbjegavati prskanje kada je usjev pod stresom (poplava, golomrazica, niske temperature ili velika razlika u dnevnim inoćnim temperaturama).