Kusabi

Fungicid namijenjen suzbijanju pepelnice na vinovoj lozi.

Djelatna tvar: piriofenon 300 g/L
Formulacija: koncentrat za suspenziju (SC)
Registracija: UP/I-320-20/15-01/507
Proizvođač: ISK Bioscience Europe N.V.
Pakiranje: 100 mL, 1 L

 

SVOJSTVA

Pepelnica ima dugo razdoblje inkubacije, kada je infekcija već prisutna ali nije vidljiva. Zato je iznimno važno započeti program zaštite od pepelnice i prije pojave vidljivih znakova bolesti pripravcima koji imaju i kurativno djelovanje!

Kusabi je najmoderniji fungicid za suzbijanje pepelnice vinove loze. Djeluje preventivno i kurativno. Ima svojstvo isparavanja, što KUSABI-ju omogućuje da štiti i neprskane dijelove lišća u blizini tretiranog dijela lišća

 

PRIMJENA

Registrirana doza je do 0,3 L/ha, dok prema fazama razvoja preporučene su sljedeće doze:

  • 0,2 L/ha do početka cvatnje (do BBCH 59)
  • 0,25-0,3 L/ha u vrijeme cvatnje (BBCH 60 do 70)
  • 0,3 L/ha poslije cvatnje do početka dozrijevanja grozda (BBCH 71 do 81)

Kusabi zbog učinka isparavanja pokazuje odlične rezultate i u fazi zatvaranja grozda.

Uz svako prskanje protiv pepelnice sa specifičnim fungicidom za pepelnicu preporuča se dodati 2 kg sumpora.

Kusabi je moguće upotrijebiti najviše 2 puta u vegetacijskoj sezoni.

Zbog specifičnih svojstava fungicida Kusabi (kurativnost i učinak isparavanja) preporuka je upotreba u ranijim fazama te raspoloživ broj prskanja iskoristiti do kraja cvatnje. Time se olakšava zaštita od pepelnice u kasnijem dijelu sezone.

Upotreba nakon cvatnje, pored zaštite od pepelnice, bitno utječe na smanjenje zaraza sivom pljesni (tada su odlični partneri i preparati koji sadrže folpet).