Mildicut 25 SC

Fungicid za suzbijanje plamenjače vinove loze.

 

Djelatna tvar: ciazofamid 25 g/L
Formulacija sredstva: koncentrat za suspenziju (SC)
Registracijski broj: UP/I-320-20/08-01/141
Vlasnik registracije: ISK Bioscience Europe N.V.
Pakiranje: 1 L, 10 L

 

NAČIN DJELOVANJA
Jedinstveni inovativni fungicid, kao stvoren za vinovu lozu:

 • Sistemično djelovanje kombinacije dviju tvari, ciazofamida i di-Na fosfonata, štite novi porast u fazama najintenzivnijeg rasta.
 • Neprikosnoveno preventivno djelovanje – najduže djelovanje
 • “Eradikativno” djelovanje – uništava spore patogena
 • Neosporna učinkovitost i u kišnim uvjetima – zbog svojstava ciazofamida da se ne ispire i kod iznimno obilnih kiša MILDICUT potpuno štiti lozu čak i kod dužeg kišnog perioda od 12 do 14 dana iza prskanja
 • Translaminarno premještanje
 • Odlična zaštita boba i grozdova
 • Jedinstveni mehanizam djelovanja, praktički ne može doći do pojave otpornosti bolesti
 • Najzastupljeniji fungicid protiv plamenjače u Francuskoj.

 

PREPORUKE

Primjenjuje se za suzbijanje plamenjače (Plasmopara viticola) na vinovoj lozi (stolne i vinske sorte), u koncentraciji 0,25 % uz utrošak vode od 400 do 600 l/ha. Sredstvo se primjenjuje na početku zaraze i koristi se ovisno o intenzitetu zaraze i razvojnom stadiju vinove loze, a najbolji učinak postiže se ako se primjeni u sljedećim fazama razvoja vinove loze:

 • mladice više od 40 cm (BBCH 55): 2,5 l/ha
 • nakon cvatnje (BBCH 71): 3 l/ha
 • zatvaranje grozda (BBCH 75): 4 l/ha

Sredstvo se smije primijeniti osam puta godišnje na istoj površini, u vremenskim razmacima od 12 do 14 dana. Kod prskanje punog habitusa, potrebno je držati sve mlaznice otvorene, i tada se primjenjuje u dozi od 3,5-4 l/ha. U ranijim razvojnim fazama, kada se mlaznice zatvaraju zbog manjeg habitusa loze, moguće je smanjenje doze po hektaru ali samo sukladno obimu zatvorenih sapnica.

 

STICMAN

Učinkovitost, a posebno pouzdanost u svim vremenskim uvjetima, povećava se dodavanjem okvašivača STICMAN:

 • Kod potrošnje vode do 200 l/ha dodati 0,1 l/ha
 • Kod potrošnje vode 200-300 l/ha dodati 0,15 l/ha
 • Kod potrošnje vode 300-500 l/ha dodati 0,25 l/ha
 • Kod potrošnje vode 500-750 l/ha dodati 0,35 l/ha
 • Kod potrošnje vode više od 750 l/ha dodati 0,4-0,5 l/ha

 

Preventivna uporaba

MILDICUT se upotrebljava preventivno. Prskanje prije pojave zaraze garantira potpunu zaštitu protiv plamenjače.

 

Interval između prskanja

Puna doza fungicida Mildicut 25 SC (4 l/ha) garantira 10-14 dnevnu potpunu zaštitu u svim vremenskim uvjetima i razvojnim fazama vinove loze.

 

Vrijeme uporabe

MILDICUT je moguće upotrijebiti od pred cvatnju pa do zatvaranja grozda (BBCH 53 do BBCH 79). Optimalno vrijeme za MILDICUT je za vrijeme cvatnje (BBCH 59 do BBCH 71), kad je opasnost od plamenjače najveća. MILDICUT je odličan za kasnija prskanja jer nudi neprikosnovenu zaštitu boba. Od iznimnog je značaja kod stolnih sorata jer ne ostavlja mrlje na bobama. Mildicut ima karencu od svega 21 dan.