Motivell Extra 6 OD

Herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih korova, višegodišnjih travnih korova iz rizoma i iz sjemena i nekih jednogodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu za zrno i silažu.

Djelatna tvar: nikosulfuron 60 g/L
Formulacija sredstva: uljni koncentrat za suspenziju (OD)
Registracijski broj: UP/I-320-20/06-01/237
Vlasnik registracije: ISK Biosciences Europe N.V., Belgija
Pakiranje: 1 L, 5 L

 

PRIMJENA I DOZA

JEDNOGODIŠNJI TRAVNI KOROVI:

0,35-0,5 l/ha

VIŠEGODIŠNJI TRAVNI KOROVI:

  • divlji sirak: 0,6-0,65 l/ha (jedno prskanje ili dvokratna split aplikacija)
  • pirika: 0,6-0,65 l/ha

Maksimalna doza 0,7 l/ha

PREPORUKE

Belchimova “pack” rješenja temelje se na MOTIVELLU EXTRA koji je prepoznat kao daleko najkvalitetnija formulacija aktivne tvari nikosulfuron što proizvođačima nudi optimalna rješenja u kukuruzu na osnovi ciljanih kombinacija aktivnih tvari, izbalansiranih doza i preporuka za aplikaciju.

Belchimova “pack” rješenja garantiraju maksimalne i stabilne prinose uz optimalnu ekonomiku:

 

MOTIVELL EXTRA 6 OD CORN PACK

(0,3 l Motivell Extra + 0,3 l Dimbo 480 SL)

Optimalna ekonomika rješavanja cjeloga spektra korova: jedan “pack” za 0,5 do 0,6 ha kukuruza

MOTIVELL EXTRA 6 OD PROFI PACK

(1 L Motivell Extra + 1 L Temsa + 1 L Dimbo)

Kompletna profesionalna zaštita od korova u jednom prohodu: jedan “pack” za 1,45 do 1,65 ha kukuruza.

MOTIVELL EXTRA 6 OD može se kao osnovni herbicid kombinirati s brojnim herbicidima za suzbijanje širokolisnih korova ili ga možemo učinkovito upotrijebiti samostalno za korektivna prskanja protiv jednogodišnjih i višegodišnjih trava.

PREDNOSTI

Pripravak je prepoznat kao NAJROBUSNIJI NIKOSULFURON što temelji na novoj JEDINSTVENOJ TEHNOLOGIJI FORMULACIJE zbog čega je pripravak:

  • Manje ispirljiv kišom
  • Povećane učinkovitosti
  • Djelotvoran pri svim vremenskim uvjetima
  • Ekonomski najpovoljniji

Smanjena ispirljivost kišom

Za najviše 2 do 3 sata biljka u potpunosti usvaja MOTIVELL EXTRA 6 OD (kod drugih nikosulfurona potrebno je najmanje 6 sati). Time je MOTIVELL EXTRA 6 OD u kišnim uvjetima učinkovitiji od drugih nikosulfurona.

Povećana učinkovitost

Zbog dokazanog brzog usvajanja MOTIVELL EXTRA 6 OD djeluje na korove učinkovitije u usporedbi sa svim drugim formulacijama nikosulfurona. U usporedbi s ostalim formulacijama nikosulfurona MOTIVELLU EXTRA 6 OD potrebno je 20-25% manje aktivne tvari po hektaru za jednaku djelotvornost u suzbijanju korova.

Optimalna djelotvornost pri svim vremenskim uvjetima

Nova tehnologija formuliranja nikosulfurona izdvaja MOTIVELL EXTRA 6 OD među svim ostalim nikosulfuronima. Samo se MOTIVELL EXTRA 6 OD pri različitim vremenskim uvjetima odlikuje pouzdanošću i izraženom djelotvornošću.

Optimalna ekonomičnost

MOTIVELL EXTRA 6 OD je u odnosu količine aktivne tvari i primjene po hektaru povoljniji od ostalih generičkih pripravaka. Ostalim nikosulfuronima moraju se dodavati okvašivai dok MOTIVELL EXTRA 6 OD već u formulaciji sadrži kvalitetan sistem okvašivača.

U brojnim izvještajima o ispitivanjima provedenima u EU, MOTIVELL EXTRA 6 OD daje 2-5% veći urod od generičkih nikosulfurona.