Moxa

Regulator – retardant rasta biljaka za upotrebu na žitaricama i travnjacima (sjemenski usjevi) zbog sprječavanja polijeganja.

Djelatna tvar: trineksapak-etil 250 g/L
Formulacija: koncentrat za emulziju (EC)
Registracijski broj: UP/I-320-20/16-03/274
Vlasnik registracije: GLOBACHEM N.V.
Pakiranje: 1 L, 5 L

PRIMJENA I DOZA

OZIMA PŠENICA – 0,4 l/ha u razdoblju između početka vlatanja (početak izduživanja prvog međukoljenca, uspravan rukavac lista – BBCH 30) i faze razvijenog lista zastavičara (zastavičar potpuno odmotan, jezičac jedva vidljiv – BBCH 39).

DURUM PŠENICA, JARA PŠENICA, RAŽ, PŠENORAŽ – 0,4 l/ha u razdoblju između početka vlatanja (početak izduživanja prvog međukoljenca, uspravan rukavac lista – BBCH 30) i faze vidljivog drugog koljenca (BBCH 32).

OZIMI JEČAM – 0,4 l/ha u razdoblju između početka vlatanja (početak izduživanja prvog međukoljenca, uspravan rukavac lista – BBCH 30) i faze vidljivog drugog koljenca (BBCH 32) ili u količini od 0,6 l/ha u razdoblju između pojave lista zastavičara (zastavičar vidljiv i uvijen – BBCH 37) i faze razvijenog lista zastavičara (zastavičar potpuno odmotan, jezičac jedva vidljiv – BBCH 39).

JARI JEČAM – 0,5 l/ha u razdoblju između početka vlatanja (početak izduživanja prvog međukoljenca, uspravan rukavac lista – BBCH 30) i faze vidljivog drugog koljenca (BBCH 32).

ZOB – 0,4 l/ha u razdoblju između početka vlatanja (početak izduživanja prvog međukoljenca, uspravan rukavac lista – BBCH 30) i faze vidljivog prvog koljenca (BBCH 31).

LJULJ ZA PROIZVODNJU SJEMENA – 0,8 l/ha u razdoblju između početka vlatanja (početak izduživanja prvog međukoljenca, uspravan rukavac lista – BBCH 30) i faze vidljivog prvog koljenca (BBCH 31).

MOXA se može miješati s fungicidima, herbicidima, insekticidima i tekućim gnojivima.

PREDNOSTI

MOXA smanjuje visinu usjeva, čime se može izbjeći polijeganje i zaštititi prinos kod svih vrsta ozime i jare pšenice, ozimog i jarog ječma, ozime i jare zobi, raži, pšenoraži, durum pšenice i travnjaka (sjemenski usjevi). MOXA je iznimno pouzdan regulator rasta. Osim što sprečava polijeganje žita tako da skraćuje internodije i zadebljava stabljike, značajno utječe i na razvoj biljaka na način koji druga sredstva za istu namjenu ne posjeduju. Uporabom regulatora MOXA povećava se masa korjena biljke. MOXA stimulira i sintezu ugljikohidrata što ima direktan utjecaj na prinos.

Tretiranjem se može postići da klasovi ostanu uspravni sve do žetve.