Narita

Sistemični fungicid za suzbijanje koncentrične pjegavosti krumpira (Alternaria spp.).

Djelatna tvar: difenkonazol 250 g/L
Formulacija sredstva: koncentrat za emulziju (EC)
Registracijski broj: UP/I-320-20/16-03/299
Vlasnik registracije: GLOBACHEM N.V.
Pakiranje: 1 L

PRIMJENA I DOZA

Maksimalna doza: 0,5 l/ha koja se preporuča u slučaju već prisutnih simptoma bolesti

Interval između prskanja do 14 dana

U slučaju kad se prska prema programu i počinje sa preventivnim prskanjem, NARITA se počinje upotrebljavati od početka cvatnje (BBCH 59) u dozi od 0,2-0,25 l/ha. U tom slučaju interval između prskanja ne smije biti duži od 10 dana.

PREPORUKE

Idealan partner uz NARITU je RANMAN TOP koji djeluje na plamenjaču:

  • Preventivno: 0,25 l/ha NARITA + 0,5 l/ha RANMAN TOP
  • Kurativno: 0,5 l/ha NARITA + 0,5 l/ha RANMAN TOP

STICMAN
Učinkovitost i pouzdanost u svim vremenskim uvjetima značajno se povećava dodavanjem 0,1-0,15 L/ha adjuvanta STICMAN:

  • kod potrošnje vode do 300 l/ha: 100 ml/ha
  • kod potrošnje vode više od 300 l/ha: 150 ml/ha

KONCENTRIČNA PJEGAVOST U KRUMPIRU

Na krumpiru štete uzrokuju dvije vrste koncentrične pjegavosti: Alternaria solani i Alternaria alternata. Vizualno

ove dvije bolesti teško se razlikuju. Bolesti prouzrokuju klorozu i ranu defoliaciju čime utječu na smanjenje prinosa. Zaraza može prijeći i na gomolje. Zaraze sa koncentričnom pjegavosti javljaju se kasnije od plamenjače. Mlado lišće zaštićeno je voštanom prevlakom kutikule koja s vremenom oslabi i time spore koncentrične pjegavosti lakše zaraze list.

PREDNOSTI

NARITA je ključ za rješavanje problema koncentrične pjegavosti u krumpiru:

  • Odlično preventivno djelovanje na koncentričnu pjegavost
  • Daleko najbolje kurativno djelovanje na koncentričnu pjegavost
  • Jedini pripravak koji suzbija obje koncentrične pjegavosti (Alternaria solani i Alternaria alternata)