Narita

Sistemični fungicid za suzbijanje koncentrične pjegavosti krumpira (Alternaria spp.).

Djelatna tvar: difenokonazol 250 g/L
Formulacija: koncentrat za emulziju (EC)
Registracija: UP/I-320-20/16-03/299
Proizvođač: GLOBACHEM N.V.
Pakiranje: 1 L

 

KONCENTRIČNA PJEGAVOST KRUMPIRA (Alternaria spp)

Simptomi koncentrične pjegavosti krumpira javljaju se na lišću i gomoljima. Prvi simptomi općenito vide se , kada je krumpir već u kasnijim razvojnim fazama. Mlado lišće zaštićeno je voštanom prevlakom koja otežava zaraze dok su stariji listovi osjetljiviji, spore lako prodiru u njih. Pojava bolesti ovisi od više činitelja kao što su učestalost vlaženja lišća (kiša, rosa, navodnjavanje), stanje opskrbe lišća sa hranjivima, osjetljivost sorte, stres (vlaga, abnormalne temperature, tuča, oštećenje insekata, …).

 

PRIMJENA

Registrirana doza NARITE za suzbijanje koncentrične pjegavosti krumpira (Alternaria spp.) je 0,5 L/ha uz potrošnju vode 200-600 L/ha. Sredstvom se na istoj parceli može tretirati najviše 3 puta u jednoj vegetacijskoj sezoni, u razmaku od 10-14 dana.

NARITA je ključni fungicid za suzbijanje pjegavosti lista krumpira (Alternaria spp.). Ima izvrsno preventivno djelovanje i od svih dostupnih fungicida ima daleko najizraženije kurativno djelovanje.

NARITA je jedini pripravak koji djeluje na obje važne pjegavosti  lišća krumpira: (Alternaria solani, Alternaria alternata).

Izvrstan partner NARITI u programu je ZAFTRA, primjereno je naizmjenično prskanje s ova dva pripravka. Treba uzeti u obzir da NARITA ima dobar kurativni učinak, dok ZAFTRA djeluje preventivno.

POTATOPRO PREPORUKE

Program: alterniranje NARITE i ZAFTRE, prvo prskanje s NARITOM. NARITA se u program uključuje na kraju intenzivnog rasta lisne mase, na početku cvatnje:

  • Kurativna situacija: 0,5 L/ha
    ili
  • Preventivna situacija: 0,25 L/ha (pri ovoj dozi interval nikada ne smije biti dulji od 10 dana)

ZAFTRA: uz difenokonazol (NARITA) najbolji fungicid za Suzbijanje koncentrične pjegavosti krumpira. ZAFTRA prvenstveno djeluje preventivno. ZAFTRA također ima i solidno djelovanje na plamenjaću krumpira. Doza: 0,5 L/ha.