Pledge 50 WP

Herbicid namijenjen suzbijanju korova u vinovoj lozi, suncokretu i kukuruzu.

Djelatna tvar: flumioksazin 500 g/kg
Formulacija: močivo prašivo (WP)
Registracija: UP/I-320-20/08-01/102
Proizvođač: Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.
Pakiranje: 80 g, 400 g

 

SVOJSTVA

PLEDGE 50 WP se primjenjuje za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih pa i nekih uskolisnih korova u vinovoj lozi, kukuruzu i suncokretu. Najbolja učinkovitost postiže se kad se Sredstvo primjenjuje na korove koji još nisu niknuli ili su u fazi nicanja, u kasnijim fazama korova učinkovitost nije zadovoljavajuća.

Sredstvo ne ulazi u biljku već ostaje na površini i neposredno ispod površine tla gdje stvara herbicidni film koji vrlo dugo suzbija korove koji niću. PLEDGE 50 WP stoga treba da se primjeni rano, još prije nicanja korova ili ako su korovi već nikli u kombinaciji sa herbicidom koji dobro djeluje na već iznikle korove.

PLEDGE je herbicid izuzetno širokog spektra i dužine djelovanja, Odlično djeluje i u sušnijim uvjetima. Zbog takvih svojstava PLEDGE predstavlja izvrsno i pouzdano Sredstvo za proizvođače, koje se može koristiti samostalno, a još bolje u kombinacijama s drugim herbicidima.

 

UPOZORENJE: PAŽLJIVO U SUNCOKRETU I KUKURUZU

Pored vinove loze PLEDGE ima dozvolu i za suncokret i kukuruz gdje kod nepravilne upotrebe postoji velika opasnost za jake fitotoksičnosti pa i propadanje usjeva. U kukuruzu i suncokretu treba se potpuno pridržavati sljedećih zahtjeva:

  • prije ili poslije sjetve ne smije biti jakih kiša, biljke nakon primjene ne smiju stajati u vodi (na kiši),
  • sjeme treba biti posijano duboko (najmanje 5 cm),
  • tlo mora biti vrlo dobro pripremljeno i strukturno,
  • absolutno ne prskati u fazi kotiledona,
  • nikada kombinirati PLEDGE-a sa adjuvantima ili graminicidima EC formulacije.
  • U slučaju da niste sigurni oko primjene u kukuruzu i suncokretu, savjetujte se sa agronomskom službom Certis Belchima.

 

PRIMJENA PO KULTURAMA

VINOVA LOZA

U vinovoj lozi suzbija jednogodišnje širokolisne i neke uskolisne korove, te smanjuje zakorovljenost višegodišnjim širokolisnim korovima. Prije primjene sredstva PLEDGE ukloniti biljne ostatke iz vinograda. Sredstvo se primjenjuje na čistom tlu. Sredstvo se ne smije nanositi na zelene dijelove vinove loze, pa se preporuča koristiti štitnike/deflektore.

Doziranje i vrijeme primjene

  • Kada se PLEDGE koristi sam je doza 1,2 kg/ha* rano u proljeće prije ili neposredno nakon kretanja pupova u vinogradima starijim od 4 godine, prije nicanja korova ili najkasnije u stadiju nicanja korova.
  • PLEDGE se može koristiti i kad su korovi već nikli ali tada da se kombinira sa herbicidom koji suzbija već iznikle korove (npr. CHIKARA, MIZUKI i BELOUKHA)

Najkompletniji spektar i dugo djelovanje postiže se kombinacijom CHIKARA + PLEDGE:

  • Najbolje prskati rano u proljeće prije nicanja korova a zbog folijarnog djelovanja CHIKARE moguće i do kada korovi imaju 5-10 cm visine.
  • DOZIRANJE: CHIKARA 120 g/ha* + PLEDGE 600 g/ha*. Korekcije prema potrebi glifosatom kasnije u sezoni.

*Doze su za neto poprskane površine, prskanjem u trake doze na hektar vinograda su ¼ do 1/3 navedene doze.

 

KUKURUZ

Primjeniti u dozi od 80 g/ha isključivo nakon sjetve, a prije nicanja kukuruza, koji je kvalitetno i ujednačeno posijan na dubinu od najmanje 5 cm.

Velika opasnost od fitotoksičnosti ako se ne ispoštuju svi zahtjevi navedeni u UPOZORENJU!

 

SUNCOKRET

Nakon sjetve prije nicanja: 80 g/ha suncokreta koji je kvalitetno i ujednačeno posijan na dubinu od najmanje 5 cm.

Velika opasnost od fitotoksičnosti ako se ne ispoštuju svi zahtjevinavedeni u UPOZORENJU!

Zbog vrlo velikog rizika fitotoksičnosti izbjegavati aplikaciju prije nicanja. Prikladnija je primjena u fazi 2 do najviše 4 puno razvijena lista suncokreta u dozi 80 g/ha. Takva aplikacija dopunjuje spektar i učinkovitost herbicida primjenjenih ranije i odlično suzbija korove koji niću kasnije u vegetaciji. Nikada ne primijeniti PLEDGE prije pojave 2 prava lista, niti nakon 4 prava lista suncokreta!