Ranman Top

Fungicid za suzbijanje biljnih bolesti na krumpiru, povrću, cvijeću, ukrasnom bilju i duhanu.

Djelatna tvar: ciazofamid 160 g/L
Formulacija sredstva: koncentrat za suspenziju (SC)
Registracijski broj: UP/I-320-20/12-01/56
Vlasnik registracije: ISK Biosciences Europe N.V.
Pakiranje: 1L, 5L

PRIMJENA I DOZA
Za sve registrirane kulture (krumpir, rajčica, krastavac, dinja, duhan, ukrasno bilje) primjenjuje se u količini do 0,5 l/ha. Broj prskanja u jednoj vegetacijskoj sezoni je najviše 6 puta.

RANMAN TOP zbog načina premještanja u biljci nije osjetljiv na potrošnju vode. Već i sa količinama manjim od 200 l/ha može se postići kvalitetna aplikacija. U svakom slučaju količine vode iznad 400 l/ha nisu potrebne.

Učinkovitost i pouzdanost djelovanja u svim vremenskim uvjetima RANMAN TOP-u se povećava dodavanjem 0,1-0,15 L/ha adjuvanta STICMAN:

 • kod potrošnje vode do 300 L/ha: 100 ml/ha
 • kod potrošnje vode više od 300 L/ha: 150 ml/ha

Primjenjuje se preventivno.

PREPORUKE

KRUMPIR

RANMAN TOP je ključni član Belchimovog PotatoPro programa zaštite krumpira gdje se preporuča:

Kad se RANMAN TOP koristi sam, obavezna je preventivna primjena

Kada proizvođač traži što bolju kurativnost u zaštiti krumpira od plamenjače treba prskati najsnažnijim rješenjem protiv plamenjače:

 • RANMAN TOP 0,4 L/ha + CYMBAL FLOW 0,25 L/ha

RANMAN TOP ne djeluje na koncentričnu pjegavost stoga mu je NARITA idealan partner:

 • 0,5 l/ha RANMAN TOP + 0,25 l/ha NARITA u preventivi
 • 0,5 l/ha RANMAN TOP + 0,5 l/ha NARITA u kurativi

Zaštita gomolja:

Što je veći broj prskanja sa RANMAN TOP-om od prije cvatnje krumpira do kraja sezone, to je bolja zaštita gomolja krumpira. Od najvećeg značaja su dva prskanja na kraju vegetacije.

Zadnje prskanje od ova dva se kombinira sa desikacijom.

PREDNOSTI

RANMAN TOP sadrži aktivnu tvar ciazofamid, jedinstvenu po načinu djelovanja, a formulacija pripravka sadrži pomoćna sredstva koja mu daju iznimne karakteristike:

 • Dugotrajno i pouzdano djelovanje u svim uvjetima: način premještanja u biljci, neisperivost kišom i vezanje aktivne tvari na površinu lista omogućavaju duže i pouzdanije preventivno djelovanje od drugih fungicida.
 • Otporan na ispiranje kišom – RANMAN TOP je već 15 minuta nakon prskanja neisperiv kišom. Ni intenzivne kiše s više od 100 mm/m2 ne mogu ga isprati.
 • Kompleksna formulacija omogućava odličnu raspodjelu (pokrovnost) na lisnoj površini čime u potpunosti štiti biljku.
 • Zaštita novog porasta – RANMAN TOP nije sistemik, ali se funkcionalno ponaša kao sistemik i u praksi ostvaruje iznimnu zaštitu novog porasta.
 • Specifične karakteristike ciazofamida i pomoćnih sredstava omogućuju specifično premještanje u i na biljci što u vrijeme najintenzivnije vegetacije garantira najmanje 7 dana zaštite od plamenjača. Službena ispitivanja neovisnih instituta u EU ocjenjuju RANMAN TOP kao najbolju preventivnu zaštitu novog porasta, čak i u usporedbi sa sistemicima.
 • Najbolja zaštita gomolja krumpira – nezavisna ispitivanja u EU nedvojbeno preporučuju RANMAN TOP kao najbolje rješenje za zaštitu gomolja krumpira od plamenjače. Takva učinkovitost temelji se na odličnom uništavanju spora i sprječavanju razvoja zoospora plamenjače krumpira.
 • RANMAN TOP je učinkovit na plamenjaču krumpira i kod niskih kao i kod visokih temperatura, što nije slučaj s drugim fungicidima. Navedeno svojstvo omogućuje učinkovitost tijekom cijele vegetacije.
 • RANMAN TOP nema unakrsne otpornosti najšire korištenim fungicidima. U Hrvatskoj je maksimalan broj tretiranja u sezoni 6 puta.
 • Slijedom navedenih karakteristika RANMAN TOP je u zapadnoj Europi jedan od najprodavanijih pripravaka za zaštitu krumpira protiv plamenjače.

KARENCA: 7 dana za krumpir, 3 dana za rajčicu, krastavac, krastavac za preradu (kornišon) i dinju, za duhan je osigurana vremenom primjene.