Shirlan 500 SC

Fungicid namijenjen suzbijanju plamenjače krumpira i luka te crvenila korjena kupine i maline.

Djelatna tvar: fluazinam 500 g/L
Formulacija sredstva: koncentrat za suspenziju (SC)
Registracijski broj: UP/I-320-20/05-01/123
Vlasnik registracije: ISK Biosciences Europe N.V.
Pakiranje: 1 L

KRUMPIR

SHIRLAN je preventivni fungicid koji se upotrebljava za suzbijanje plamenjače na krumpiru (Phytophthora infestans) u količini od 300-400 ml/ha (3-4 ml na 100 m2). Dozvoljeno je najviše 6 tretiranja u vegetaciji.

SHIRLAN bolje suzbija plamenjaču kod niskih temperatrura, zbog toga mu je najprikladnije mjesto u programu prskanja u ranijim fazama vegetacije.

SHIRLAN dobro uništava spore plamenjače, te se može u programu prskanja postaviti i u bloku zadnjih prskanja za zaštitu gomolja.

PREPORUKA

Idealan partner SHIRLANU je CYMBAL FLOW. SHIRLAN je iznimno učinkovit u preventivnom suzbijanju plamenjače. U kombinaciji sa CYMBAL FLOW predstavlja potpuno rješenje i u situacijama kad je potrebno kurativno djelovanje.

Preporuka za maksimalnu sigurnost i ekonomičnost:

SHIRLAN 0,3 L/ha + CYMBAL FLOW 0,5 L/ha

UPORABE NA MALIM KULTURAMA I/ILI MALIM NAMJENAMA

LUK – plamenjača (Peronospora destructor).

Primjena: sredstvo primijeniti preventivno u dozi 0,5 L/ha, kad je biljka u fazi 6-7 listova. Primjenjuje se u vremenskom razmaku od 7-14 dana. Maksimalan broj tretiranja u sezoni: 5.

KUPINA, MALINA – crvenilo korijena (Phytophthora fragariae var. rubi)

Primjena: sredstvo se može primijeniti u dozi 1,5 L/ha sve do kraja ožujka. Mora se tretirati podnožje izdanaka. Utrošak vode iznosi min 1250 L/ha.  Maksimalan broj tretiranja u sezoni: 2.

STICMAN

Učinkovitost i pouzdanost djelovanja u svim vremenskim uvjetima SHIRLANU-u se povećava dodavanjem 0,1-0,15 L/ha adjuvanta STICMAN:

  • kod potrošnje vode do 300 L/ha: 100 ml/ha

kod potrošnje vode više od 300 L/ha: 150 ml/ha