Starmax Zn

EZ GNOJIVO

Gnojivo za aktivaciju razvoja korjenovog sustava.

Sastav: 29,6% fosfor pentoksida topljivog u vodi (P2O5) (440 g / L)
5% vodotopivog kalij oksida (K2O) (75 g/L)
6,7% vodotopivog cinka (Zn) (100 g/L)
Formulacija: vodotopivi koncentrat (SL)
Pakiranje: 10 L
Proizvođač: AGRO-NUTRITION SAS., Francuska

STARMAX Zn je folijarno gnojivo, ciljano specifično za stimulaciju ishrane biljaka u najranijim fazama. Fosfor i cink su ključni za jačanje korjenovog sustava što je osnova za neometan razvoj kultura. Dodatak kalija potiče fotosintetske procese.

Intenzivan razvoj korjenovog sustava već od ranih razvojnih faza omogućava biljkama da pravovremeno i u dovoljnoj mjeri usvajaju hranjiva. Na taj način STARMAX Zn osigurava visoke prinose visoke kakvoće.

STARMAN Zn je sasvim originalna formulacija razvijena od strane tvrtke Agronutrition: pH kisela formulacija je organski puferski kompleks koji omogućava optimalno korištenje i prskanjem sa tvrdom vodom (tipično za Hrvatsku), a zbog specifične formulacije može se koristiti zajedno sa sredstvima za zaštitu bilja.

PRIMJENA

 • STARMAX Zn posebno je potreban u situacijama kad je ometana mogućnost usvajanja fosfora i/ili cinka:
 • Utjecaj suše
 • Kod niskih temperatura koje sputavaju razvoj korjenovog sustava
 • Sabijeno tlo loše strukture i/ili slabo propusno tlo
 • Pjeskovito kiselo tlo ili lakše alkalno tlo sa karbonatnom glinom
 • Tlo s velikim sorpcijskim kapacitetom (> 90%)
 • Tlo s malim sadržajem rezervi P2O5 (< 0.1 mg/kg)
 • Tlo s malo organske tvari
 • Tlo bogato željeznim hisdroksidom (sklono zakiseljavanju)
 • Usjev sa slabo razvijenim korjenovim sustavom: takav usjev nije u stanju dobro ishraniti biljku niti u situacijama kad je u tlu raspoloživo dovoljno P2O5.
Usjev Doza maks.
konc.
Vrijeme primjene
Kukuruz 1-2 L/ha 2,5% 1 aplikacija u fazi od 4-6 listova. Ponoviti nakon 10-15 dana ako je potrebno.
Uljana repica 1-2 L/ha 2,5% 1 aplikacija u razvojnoj fazi 5-6 cm.
Lan 3 L/ha 2,5% 1 aplikacija u razvojnoj fazi 5-6 cm.
Povrće osjetljivo na nedostatak cinka 2 L/ha 2,5% 1 aplikacija na dobro razvijenom lišću. Ponoviti nakon 10-15 dana ako je potrebno.
Krumpir 2-4 L/ha 2,5% 1 aplikacija na dobro razvijenom lišću. Ponoviti nakon 10-15 dana ako je potrebno.

PREDNOSTI

 • Simultana opskrba fosform i cinkom koja osigurava optimalan razvoj korjenovog sustava što je osnova visokih prinosa
 • Odlična puferska pH kisela formulacija
 • Usvajanje blizu 100%
 • Usvajanje STARMAX Zn preko lista daleko sigurnije i pouzdanije od usvajanja fosfora i cinka preko tla
 • Jednostavno rukovanje (tekuća formulacija)
 • Može se miješati sa svim sredstvima za zaštitu bilja