Sticman

OKVAŠIVAČ ZA PRIMJENU S FUNGICIDIMA I INSEKTICIDIMA NA SVIM KULTURAMA

Jedinstveni okvašivač / super – ovlaživač. Povećava upijanje i širenje sredstva, smanjuje gubitke uslijed ispiranja kišom ili navodnjavanjem.

Sastav: stiren butadin ko-polimer („lateks”) 25 %
trisiloksan organosilikonski kopolimer („super-okvašivač”) 8,4 %
koformulanti, pomoćne tvari, voda 66,6 %
Formulacija:  emulzija u vodi (EW)
Vlasnik registracije: DE SANGOSSE
Pakiranje: 100 ml, 1 L

PROFESIONALNA TEHNOLOGIJA CILJANA NA KLJUČNE PROBLEME APLIKACIJE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA

4 KLJUČNE FUNKCIJE:

 • „RETENTION” – Zadržavanje
  Povećava zadržavanje nanešenih kapljica na površini poprskanih biljaka. Kapljice puno manje klize s površine biljke i time sredstvo ostaje na ciljanome mjestu.
 • „SUPER SPREADER” – Super okvašivač
  Omogućuje optimalno širenje kapljica. Povećanje kontaktne površine je maksimalno (povećano do 15 puta). Na taj način sredstvo prekriva i teško dostupna mjesta. Aktivna tvar je bolje raspoređena, bolje usvojena i učinkovitija.
 • „ANTI BOUNCE” – Sprječavanje odbijanja
  Sprječava odbijanje kapljica iz biljaka, što je vrlo važno kad se koriste “anti-drift” mlaznice (velike kapljice koje više podliježu odbijanju/rasprskivanju).
 • „STICKING” – Ljepljenje
  Lateks tvori iznimno snažnu ljepljivu mrežu koja štiti aktivnu tvar od ispiranja. Djelovanje fungicida i insekticida je očuvano i produženo čime se smanjuje broj prskanja u kišovitim razdobljima.

PREDNOSTI

Većina okvašivača su vrlo jednostavne formulacije ograničene funkcionalnosti pa kod njih od pripravka do pripravka, od situacije do situacije dolazi do problema kao što su fitotoksičnost, isticanje od lista, ispiranje sa kišom i dr.

STCIMAN je kompleksni okvašivač koji je optimiziran za korištenje sa fungicidima i insekticidima u svim uvjetima. Njegove ključna svojstva i prednosti su:

 • Povećanje kontaktne površine kapljica, bolja pokrovnost
 • Povećana depozicija SZB – smanjeno oticanje s lista
 • Smanjeno zanošenje škropiva – ujednačene kapljice
 • Čvrsto prianjanje na površinu lista/biljke
 • Manji broj prskanja u kišovitim uvjetima
 • SZB u najvećoj mjeri ostaje na biljci
 • Minimalni negativni utjecaj na okoliš
 • Pouzdanija i povećana učinkovitost SZB
 • Nema nikakve opasnosti za fitotoksičnost
 • Moguća uporaba smanjenih količina vode
 • Dodavanjem STICMAN-a doze SZB se u prosjeku mogu smanjiti za 10-20% za istu učinkovitost kao sa osnovnim dozama

STICMAN IMA SVOJSTVA „SUPER OKVAŠIVAČA”

Omogućuje optimalno širenje kapljica, širenje povećano do 15 puta. Problem super/hiper okvašivača (širenje i do 100 puta): istjecanje („run-off”) s lista. STICMAN prekriva i teško dostupna mjesta, djelatna tvar se bolje rasporedi i bolje usvaja zbog čega je učinkovitija.

SZB se uz dodatak STICMAN-a optimalno raspodijeli po biljci: ne previše – nema istjecanja od lista – i ne premalo – pokriva i teško dostupna mjesta, u cjelini prekrije biljku i sa velikim kapljicama.

STICMAN JE NAJUČINKOVITIJE SREDSTVO ZA ČVRSTO LJEPLJENJE PRIPRAVKA NA BILJKU

MEHANIZAM LJEPLJENJA

 • Odlučujuća je uloga lateksa u smjesi vode i SZB
 • Evaporacijom vode stvara se koncentrirana prevlaka povezana lateksom
 • Stvara se čvrsti polimerni film koji je propustan za izmjenu plinova i vlage

STICMAN je sredstvo koje omogućuje najjače ljepljenje SZB na list. Time se na listu zadržava maksimalna moguća količina SZB, produžuje njegovo djelovanje, te smanjuje broj potrebnih prskanja pogotovu u kišovitim uvjetima.

PRIMJENA

Idealni adjuvant za fungicide i insekticide

DOZA

Sve kulture:

 • Kod potrošnje vode do 300 l/ha: 100 ml/ha
 • Kod potrošnje vode više od 300 l/ha: 150 ml/ha

PŠENICA

STICMAN je odličan adjuvant za kontaktne i lokosistemične fungicide kao i za sistemike, što je posebno slučaj kod biljaka gdje se depozit teško zadržava (npr. monokotiledone biljke kao pšenica pa i dikotiledone biljke sa „skliskom” lisnom površinom”).

STICMAN je preporuka broj 1 u EU za dodavanje fungicidima za suzbijanje fuzarioza klasa pšenice.

ŠEĆERNA REPA

Rezistentnost na strobilurine: bakarni pripravci, ključni alat protiv cerkospore. Sticman omogućuje odlično ljepljenje bakra na list šećerne repe!

INSEKTICIDI, REGULATORI RASTA

Na raspolaganju je sve manje insekticida. Loša aplikacija, ispiranje, neravnomjeran depozit, djelomični kontakt sa štetnicima. Sve to može biti razlog za poddoziranja, zbog čega dolazi do manje učinkovitosti i do razvoja otpornosti insekata.

STICMAN insekticidima produžuje djelovanje: insekticid se bolje raspodjeli po biljci, lakše dopire do insekata, zaštićen je od ispiranja.

STICMAN je idealni partner brojnim insekticidima posebno svim modernim kontaktnim insekticidima i regulatorima rasta.