Sticman

OKVAŠIVAČ ZA PRIMJENU S FUNGICIDIMA I INSEKTICIDIMA NA SVIM KULTURAMA
Jedinstveni okvašivač / super – ovlaživač. Povećava upijanje i širenje sredstva, smanjuje gubitke uslijed ispiranja kišom ili navodnjavanjem.

Sadrži: stiren butadin ko-polimer („lateks”) 25 %
trisiloksan organosilikonski kopolimer („superokvašivač”) 8,4 %
koformulanti, pomoćne tvari, voda 66,6 %
Formulacija: emulzija v vodi (EW)
Proizvođač: De Sangosse S.A.S.
Pakiranje: 100 mL, 1 L

 

SVOJSTVA

Većina okvašivača su vrlo jednostavne formulacije ograničene funkcionalnosti pa kod njih od pripravka do pripravka, od situacije do situacije dolazi do problema kao što su fitotoksičnost, isticanje od lista, ispiranje sa kišom i dr..

STCIMAN je kompleksni okvašivač koji je optimiziran za korištenje sa fungicidima i insekticidima u svim uvjetima. Njegove ključna svojstva i prednosti su:

 • Povećanje kontaktne površine kapljica, bolja pokrovnost.
 • Povećana depozicija SZB – smanjeno oticanje s lista.
 • Smanjeno zanošenje škropiva – ujednačene kapljice.
 • Čvrsto prianjanje na površinu lista/biljke.
 • Manji broj prskanja u kišovitim uvjetima.
 • SZB u najvećoj mjeri ostaje na biljci.
 • Minimalni negativni utjecaj na okoliš.
 • Pouzdanija i povećana učinkovitost SZB. Dodavanjem STICMAN-a doze SZB se u prosjeku mogu smanjiti za 10-20% za istu učinkovitost kao sa osnovnim dozama.
 • Nema nikakve opasnosti za fitotoksičnost.
 • Moguća uporaba smanjenih količina vode.

PROFESIONALNA TEHNOLOGIJA CILJANA NA KLJUČNE PROBLEME APLIKACIJE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA
4 KLJUČNE FUNKCIJE:

„RETENTION” – Zadržavanje
Povećava zadržavanje nanešenih kapljica na površini poprskanih biljaka. Kapljice puno manje klize s površine biljke i time sredstvo ostaje na ciljanome mjestu.

„ANTI BOUNCE” – Sprječavanje odbijanja
Sprječava odbijanje kapljica od biljaka, što je vrlo važno kad se koriste “anti-drift” mlaznice (velike kapljice koje više podliježu odbijanju odnosno rasprskivanju).

„SUPER SPREADER” – Super okvašivač
Omogućuje optimalno širenje kapljica. Povećanje kontaktne površine je maksimalno (povećano do 8 puta). Na taj način sredstvo prekriva i teško dostupna mjesta. Aktivna tvar je bolje raspoređena, bolje usvojena i učinkovitija.

„STICKING” – Ljepljenje
Lateks tvori iznimno snažnu ljepljivu mrežu koja štiti aktivnu tvar od ispiranja. Djelovanje fungicida i insekticida je očuvano i produženo čime se smanjuje broj prskanja u kišovitim razdobljima.

PRIMJENA

KORIŠTENJE U SVIM KULTURAMA
Idealni adjuvant za fungicide i insecticide. Loša aplikacija, ispiranje, neravnomjeran depozit, djelomični kontakt sa biljkom ili štetnicima. Sve to može biti razlog za poddoziranja, zbog čega dolazi do manje učinkovitosti i do razvoja otpornosti štetnih organizama. STICMAN produžuje djelovanje, SZB se bolje raspodjeli po biljci, lakše dopire do skrivenih dijelova biljke i insekata, zaštićen je od ispiranja. STICMAN smanjuje broj potrebnih prskanja, pogotovo u kišovitim uvjetima.

PRIMJENA U NEKIM KULTURAMA

Pšenica
STICMAN je odličan adjuvant za kontaktne i lokosistemične fungicide kao i za sistemike, što je posebno slučaj kod biljaka gdje se depozit teško zadržava (npr. monokotiledone biljke kao pšenica pa i dikotiledone biljke sa „skliskom” lisnom površinom). STICMAN je preporuka broj 1 u EU za dodavanje fungicidima za suzbijanje fuzarioza klasa pšenice.

Vinova loza
STICMAN se pokazao kao odličan adjuvant posebno u situacijama gdje je potrebno dobro prekrivanje (teško dostupna mjesta, kontaktna ili penetrativna ili blago sistemična SZB). Posebno je važno koristiti STICMAN za zaštitu od sive plijesni jer se SZB vrlo teško dobro zadržavaju na bobama grožđa.

Šećerna repa
Šećerna repa ima sklisko lišće na kojem se poprskana sredstva teško zadržavaju. Zbog rezistentnosti na strobilurine za suzbijanje cerkospore puno se opet koristi bakar koji je bez korišćenja STICMANA zbog ispiranja i lošeg prianjanja puno manje učinkovit.

DOZIRANJE

 • Kod potrošnje vode do 300 L/ha dodati 0,1 – 0,15 L/ha.
 • Kod potrošnje vode 300-500 L/ha dodati 0,25 L/ha.
 • Kod potrošnje vode 500-750 L/ha dodati 0,35 L/ha.
 • Kod potrošnje vode više od 750 L/ha dodati 0,4-0,5 L/ha.