Teppeki 500 WG

Selektivan kontaktno-sistemični aficid za suzbijanje lisnih uši u voćarstvu, ratarstvu i povrćarstvu.

Djelatna tvar: flonikamid 500 g/kg
Formulacija sredstva: vododispergirajuće granule (WG)
Registracijski broj: UP/I-320-20/06-01/236
Vlasnik registracije: ISK Biosciences Europe N.V.
Pakiranje: 1,5 g, 14 g, 140 g, 500 g, 2 kg

PREDNOSTI

 • Vrlo niska toksičnost
 • Nema rizika od zagađenja podzemnih voda
 • Ne predstavlja rizik za vodene organizme, ribe, ptice, pčele
 • Nema negativnog učinka na predatorske organizme
 • Nema međusobne otpornosti sa bilo kojim drugim insekticidom
 • Odlično se uklapa u programe integrirane zaštite
 • Suzbija izuzetno širok spektar lisnih uši
 • Visoka učinkovitost u svim vremenskim uvjetima
 • Dugoročno održiv
 • Ekonomično rješenje u zaštiti od insekata

TEPPEKI NE ŠTETI KORISNIM INSEKTIMA

Teppeki ima najpovoljniji profil za korisne insekte među aficidima. Gotovo je bezopasan za korisne insekte, predatore lisnih uši te za pčele. Teppeki omogućava stalnu prisutnost predatora, što bitno smanjuje dinamiku razvoja populacije lisnih ušiju. Zbog toga je Teppeki nepogrešiv u programima integrirane zaštite.

NAČIN DJELOVANJA

FLONIKAMID: JEDINSTVENI MEHANIZAM DJELOVANJA

Kod mnogih značajnih aficida (npr. neonikotinoidi) uočeno je znatno skraćeno djelovanje na lisne uši, a i smanjenje učinkovitosti. Flonikamid je jedinstven aficid, koji ne pokazuje međusobnu otpornost sa bilo kojom grupom insekticida, zbog čega je značajan “partner” za anti-rezistentne programe zaštite.

Flonikamid deluje kontaktno i digestivno. Lisne uši prestaju s hranjenjem najkasnije 1 sat nakon prskanja. Zbog dehidratacije i izgladnjelosti ugibaju nakon 2-5 dana. U biljkama se flonikamid premješta sistemično, prema gore, ali i translaminarno. Biljke intenzivno usvajaju flonikamid preko lista i preko korijena.

Velikom broju insekticida naglo opada efikasnost zbog utjecaja svjetlosti i visokih temperatura. Teppeki je u potpunosti funkcionalan u svim vremenskim uvjetima.

Teppeki štiti kulture od lisnih ušiju najmanje 21 dan i u izuzetno teškim uvjetima. Usljed većih populacija lisnih uši u vrijeme tretiranja štiti najmanje 14 dana.

PRIMJENA I DOZA:

JABUKA

Primijeniti u koncentraciji od 0,012-0,014% (12-14 g/100 L vode). Tretirati kod pojave infekcije, početkom proljeća, s pojavom prvih izdanaka. Najprikladnije vrijeme tretiranja je prije cvatnje, pogotovo za suzbijanje jabučne pepeljaste uši kad je populacija uši mala, a lisna masa još nije oštećena. Zdrava lisna masa značajno utječe na učinkovito sistemično i translaminarno kretanje unutar biljke kao i dugotrajno djelovanje koje omogućuje zaštitu od lisnih uši tijekom cijelog perioda cvatnje. Predatorski insekti normalno se razvijaju i doprinose boljoj kontroli lisnih ušiju. Primjena prije cvatnje osigurava zaštitu tijekom cijelog perioda cvatnje, tako da dolazi do vrlo sporog množenja lisnih uši nakon cvatnje čime je olakšana zaštita protiv ušiju tijekom cijele vegetacije. Teppeki se može uspješno koristiti i nakon cvatnje.

Primijeniti 200-1000 L vode po hektaru, ovisno o fenofazi rasta. Maksimalno tretirati dva puta za redom i najviše tri puta u sezoni u razmaku od 14-21 dan.

Uspješno suzbija jabučnu pepeljastu uš (Dysaphis plantaginea), kruškinu pepeljastu uš (Dysaphis pyri), jabučnu zelenu uš (Aphis pomi), bitno smanjuje populaciju jabučne krvave uši (Eriosoma lanigerum) i nadopunjuje se u programu sa drugim aficidima.

KRUŠKA

Primijeniti u koncentraciji od 0,012-0,014% (12-14 g/100 L vode) uz utrošak 200-1000 L vode po hektaru.

Teppeki u zemljama EU pokazuje vrlo dobro djelovanje na kruškinu buhu (Psylla pyri). Optimalna primjena je za vrijeme faze žutih jaja kruškine buhe, te u isto vrijeme odlično suzbija i uši Dysaphis spp. Druga generacija kruškine buhe suzbija se preparatom na bazi abamektina.

BRESKVA

Protiv zelene breskvine uši (Myzus persicae) u koncentraciji 0,012-0,014% (12-14 g/100 L vode).

Maksimalno tretirati dva puta godišnje. U zemljama EU Teppeki je nepogrešiv u suzbijanju lisnih ušiju u breskvi. Glavni cilj je subijanje zelene breskvine uši za koju je posljednjih godina ustanovljena otpornost na neonikotinoide u skoro svim ispitanim regijama. Najbolje je upotrebiti ga prije cvatnje (prvi tretman), iako uši nisu još ni prisutne.

ŠLJIVA

Suzbija šljivinu zelenu uš (Hyalopterus pruni) i šljivinu uš uvijalicu (Brachycaudus helichrysi syn. Anuraphis

helichrysi) u koncentraciji 0,012-0,014% (12-14 g/100 L vode). Maksimalno tretirati dva puta godišnje u

razmaku od 12-14 dana.

RAJČICA (na otvorenom i u zaštićenom prostoru)

Suzbija zelenu breskvinu uš (Myzus persicae) i pamukovu lisnu uš (Aphis gossypii). Tretirati kod pojave infekcije (posebice u zaštićenom prostoru kada je više od 5% listova inficirano jednim ili više štetnika) u količini od 0,10-0,12 kg/ha ovisno o jačini infekcije. Na početku infekcije primijeniti manju količinu. Utrošiti 400-1000 L vode po hektaru, ovisno o fenofazi razvoja. Ponoviti tretiranje (do najviše 3 puta godišnje) u razmaku 7 do 14 dana.

Teppeki se u dozi 200 g/ha preko tla upotrebljava nakon presađivanja (od kada se biljke ukorjene, do najkasnije 2 do 3 tjedna nakon presađivanja). Prema potrebi ponoviti tretiranje nakon 1-2 tjedna. U slučaju dvije aplikacije preko sistema za navodnjavanje moguća je i treća upotreba folijarno, ali pod uvjetom da je toj primjeni prethodio insekticid za suzbijanje bijele leptiraste uši sa drugim mehanizmom djelovanja.

KRASTAVCI, KORNIŠONI, TIKVICE, TIKVE, DINJE I LUBENICE (na otvorenom i u zaštićenom prostoru)

Protiv pamukove lisne uši (Aphis gossypii).

Tretirati kod pojave infekcije (posebice u zaštićenom prostoru kada je više od 5% listova inficirano jednim ili više štetnika) u količini od 0,10 kg/ha. Primijeniti 400-1000 L vode po hektaru, ovisno o fenofazi razvoja. Ponoviti tretiranje (do najviše 3 puta godišnje) u razmaku 7 do 14 dana.

PAPRIKA (u zaštićenom prostoru)

Protiv lisnih uši (Aphididae) u količini od 0,12 kg/ha.

Primijeniti u stadiju razvoja 71 prema BBCH skali, uz utrošak vode 500 L/ha. Dozvoljena je samo jedna primjena u vegetacijskoj sezoni.

KARENCA: 21 dan za jabuku, krušku, breskvu, šljivu; 70 dana za krumpir; 3 dana za rajčicu, krastavac, kornišon, tikvice, tikve, dinje i lubenice , 7 dana za papriku i duhan.

DUHAN
Protiv lisnih uši i tripsa.

 • Pri presađivanju, navodnjavanjem kap po kap
  • Doza: 140 g/ha
  • Najviše jedna primjena u sezoni
 • Folijarna primjena pri pojavi štetnika.Najranije 14 dana nakon primjene kap po kap.
  • Doza: 0,14 kg/ha uz utrošak vode 400-600 L/ha.
  • Dozvoljene su najviše 2 primjene tijekom vegetacijske sezone.


STICMAN

Učinkovitost, a posebno pouzdanost u svim vremenskim uvjetima, Teppekiju povećava se dodavanjem okvašivača STICMAN:

 • Kod potrošnje vode do 200 l/ha dodati 0,1 l/ha
 • Kod potrošnje vode 200-300 l/ha dodati 0,15 l/ha
 • Kod potrošnje vode 300-500 l/ha dodati 0,25 l/ha
 • Kod potrošnje vode 500-750 l/ha dodati 0,35 l/ha
 • Kod potrošnje vode više od 750 l/ha dodati 0,4-0,5 l/ha