Vintec

Biološki fungicid namijenjen suzbijanju biljnih bolesti u vinogradarstvu.

Djelatna tvar: Trichoderma atroviride soj SC 150 g/kg
Formulacija sredstva: vododispergirajuće granule (WG)
Registracijski broj: UP/I-320-20/18-03/79
Vlasnik registracije: BI-PA NV
Pakiranje: 4X50 g, 100 g

Bolesti drva vinove loze prouzrokuju zaraze brojnih gljiva, određene već u rasadniku. Neke gljive su učestalije u mladim vinogradima dok do zaraza sa nekim gljivama dolazi uglavnom u starijim vinogradima. Kompleksi simptoma zaraza sa različitim vrstama gljiva poznati su kao Petrijeva bolest, ESCA, BDA. Bolesti drva vinove loze prouzrokuju kloroze i venuće lišča, slabije napredovanje rasta trsa, u uzdužnim presjecima sadnica i/ili trsova pojavljuju se tamnije nekrotizirane zone. Bolesti drva često napreduju sporo, ali može doći i do brzog propadanja trsova. Vinogradari često polažu premalu pažnju na te bolesti iako ekonomski gubici mogu biti veći i od 30% (utjecaj slabog rasta trsa, nekroza i kloroza lista, sadnja novih trsova). Za ove bolesti nema na raspolaganju dovoljno rješenja (ranije se smatralo kao jedino prihvatljivo kemijsko rješenje Na-arzenit koji je zabranjen). VINTEC se u opsežnim pokusima instituta i fakulteta u EU pokazao kao daleko najučinkovitije sredstvo za smanjivanje šteta od bolesti drva vinove loze. Za uspješno smanjenje zaraze na bolestima drva jedino pravilna preventivna svakogodišnja zaštita daje opravdane rezultate.

OSNOVNA SVOJSTVA
VINTEC je biološki pripravak na osnovi Trichoderma atroviride (soj SC1). Trichodermae su antagonističke gljive prisutne u prirodi. Trichoderma atroviride (soj SC1) u Vintecu jedina je gljiva poznatog roda Trichoderma koji je porijeklom iz drva dok su prirodna nalazišta za sve druge Trichodermae tlo (stoga su te gljive poznate kao biološka sredstva za suzbijanje nekih bolesti u tlu).

Vintec ima četverostruki mehanizam djelovanja. Djeluje antagonistički, antibiotski, mikoparazitski i smanjuje patogenost:

ANTAGONIZAM.  Trichoderma u VINTECU i više od deset puta brže kolonizira drvo loze od svih drugih Trichodermi kad se prska preko rana nakon rezidbe. Takvom brzom kolonizacijom drvenastog tkiva VINTEC djeluje kao antagonist bolestima drva vinove loze. Brzim zauzimanjem prostora, ishranom sa šećerima na rani za patogene nema mjesta i raspoloživih hranjiva.

ANTIBIOZA. Pored antagonističkog djelovanje VINTEC djeluje i antibiotično: soj SC1 luči enzime kao što su hitinaze i proteaze koji ubijaju patogene na ranama. Zahvaljujući parnom učinku , takozvanom „BlastProtect“ VINTEC suzbija i patogene koji su blizu ali sa sa kojima nema direktni kontakt.

MIKOPARAZITIZAM. VINTEC prerasta / omota gljive i parazitira hife gljivas enzimima poput hitinaza koji razbijaju stanične stijenke patogena.

SMANJENJE PATOGENOSTI. VINTEC čisti hranjiva raspoloživa patogenima na biljci. Neki patogeni organizmi, pogotovo siva plijesan imaju vrlo niske rezerve hranjiva u sporama. Stoga, mora biti u “području povoljnom za hranjenje” kako bi spore klijale. VINTEC intenzivno troši raspoložive hranjive tvari koje bi trebale sporama za klijanje i tako sprječava normalni razvoj bolesti.

Formulacija VINTECA ima odlična svojstva za kategoriju bioloških pripravaka. Temperatura i pH vode kod prskanja ne utjeću na djelovanje pripravka. Uporaba VINTECA je kompatibilna termoterapijom u rasadnicima jer je djelovanje VINTECA pouzdano i kod temperature od 50°C koja je ciljana maksimalna temperatura za termoterapiju u rasadnicima. VINTEC je dobro otporan na niske temperature za vrijeme aplikacije. Na primjer, jesenska aplikacija nakon rezidbe, a temperature su dosta ispod 0°C – jedino treba poprskati kada je tokom dana temperatura >10°C i da 24 sata nema kiše i mrazeva.

Kad se VINTEC skladišti kod temperatura 0-4°C rok uporabe je 2 godine dok je kod sobne temperature pripravak učinkovit najmanje 6 mjeseci.

CILJANE BOLESTI

VINTEC je u rasadnicima registriran protiv mladenačke i Petrijeve bolesti, a u vinogradima protiv eske, Petrijeve bolesti i eutipoze (sušenje krakova trsa). U brojnim ispitivanjima pokazalo se da ima djelovanje i na brojne druge bolesti korjena, donjeg dijela podloge pa i same sorte.

U rasadnicima VINTEC se preporučuje u 3 različite proizvodne faze u dozi 2g VINTEC-a / 1 L vode, natapanjem ili prskanjem.

U matičnjacima i proizvodnim vinogradima prska se jedan put u sezoni, idealno u roku od nekoliko dana do 14 dana nakon rezidbe, ali prskanje je uspješno i do kraja ožujka, početka travnja. Doze je 2g VINTEC-a na 1 L vode odnosno maksimalno 200 g/ha i u slučajevima veće potrošnje vode po hektaru. VINTEC se može koristiti i za premazivanje rana nakon rezidbe sa suspenzijom sa 2 g/L VINTEC-a. Učinkovitost, a posebno pouzdanost u svim vremenskim uvjetima, kod aplikacije u vinogradu, VINTEC-u povećava se dodavanjem okvašivača STICMAN: doze je 0,1-0,15 na 100-200 L vode. STICMAN omogućuje da što više VINTEC-a nakon prskanja ostaje na biljci, na ranama. STICMAN omogućuje odličnu raspodjelu VINTEC-a na biljnoj površini i kod upotrebe vrlo malih količina vode.

VINTEC je registriran i za suzbijanje sive plijesni vinove loze. Doza je do 200 g/ha. VINTEC se može protiv sive plijesni koristiti sam. No, najbolji su rezultati ako se prvo koristi standardni botriticid kome slijedi VINTEC. Takvim programom se minimalizira problem  rezidua smanjuje se opasnost za razvoj otpornosti sive plijesni na standardne botriticide. Utjecaj VINTEC-a i na druge patogene potiče optimalnu kondiciju trsja. Dodavanjem okvašivača STICMAN optimizira se djelovanje.

VINTEC je dozvoljen za uporabu u organskoj proizvodnji.