Teppeki je registriran za suzbijanje uši i tripsa u duhanu!

U duhanu je nakon zabrane primjene ključnih neonikotinoida vrlo ograničen izbor insekticida. Registracijom Teppekija sada je dostupan odličan alat za suzbijanje uši pa i tripsa u duhanu. Teppeki se može primjeniti pri presađivanju, navodnjavanjem kap po kap i kasnije folijarno pri pojavi štetnika.