Kusabi

Fungicid namijenjen suzbijanju pepelnice na vinovoj lozi.