Vintec

Biološki fungicid namijenjen suzbijanju biljnih bolesti u vinogradarstvu.