Scatto

Insekticid namijenjen suzbijanju štetnika u voćarstvu, vinogradarstvu, ratarstvu, povrćarstvu, na maslini, duhanu i ukrasnom bilju.

Dicopur Max

Folijarni herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u ratarstvu, voćarstvu, pašnjacima, livadama, aromatičnom bilju i obradivim površinama nakon žetve.

Go to Top