Teppeki 500 WG

Selektivan kontaktno-sistemični aficid za suzbijanje lisnih uši u voćarstvu, ratarstvu i povrćarstvu.