Pantera QT

Herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih (travnih) korova u soji, suncokretu, šećernoj repi, krumpiru, nasadima jabuka, vinove loze i uljanoj repici.

Grasser

Herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova u ozimoj uljanoj repici i šećernoj repi.

Go to Top