Chanon

Herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih i nekih uskolisnih korova u krumpiru, suncokretu, grahu, grašku, slanutku, leći i vučiki.

Mizuki

MIZUKI je herbicidno sredstvo namijenjeno za desikaciju cime krumpira, odstranjivanju izdanaka i suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih korova u krumpiru, vinogradarstvu, voćarstvu, maslinarstvu i povrćarstvu.

Scatto

Insekticid namijenjen suzbijanju štetnika u voćarstvu, vinogradarstvu, ratarstvu, povrćarstvu, na maslini, duhanu i ukrasnom bilju.

Go to Top