Route

Route je vodena otopina dušika i cinkova kompleksa s alkil poliglikozidnim močivom, namijenjeno poticanju rasta žitarica, uljane repice, kukuruza, krumpira, lana, na livadama i u mahunarkama.

Scatto

Insekticid namijenjen suzbijanju štetnika u voćarstvu, vinogradarstvu, ratarstvu, povrćarstvu, na maslini, duhanu i ukrasnom bilju.

Temsa SC

Herbicid namijenjen suzbijanju koštana (Echinochloa crus-galli) i širokog spektra jednogodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu te smanjenju zakorovljenosti osjakom i slakom.

Motivell

Herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova i nekih širokolisnih korova u kukuruzu za zrno i silažu te višegodišnjih uskolisnih korova iz rizoma i iz sjemena.

Go to Top